Raspunderea juridica, parte integranta a raspunderii sociale


1. Raspunderea juridica, parte integranta a raspunderii sociale

În societatea contemporană, răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită.

Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiplele variante posibile în cadrul determinismului social, raportat la interesele generale ale societăţii şi cerinţele obiective ale dezvoltării sociale. Acest comportament, în funcţie de respectarea sau nerespectarea normelor sociale, constituie temeiul antrenării unor reacţii, a unor consecinţe, pe plan social. Răspunderea socială presupune o atitudine conştientă, activă, concretizată într-un comportament care corespunde în cel mai înalt grad cerinţelor, necesităţilor sociale obiective, atitudine care rezultă dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţă a individului. Răspunderea socială îmbracă diferite forme specifice. Astfel se poate vorbi de o răspundere religioasă, juridică, morală, etică, civică şi politică.

Răspunderea socială cuprinde întreaga sferă a realizării normelor: atât realizarea obligaţiilor prevăzute în dispoziţiile normei cât şi realizarea sancţiunii în caz de nerespectare a dispoziţiei.

Specificul răspunderii juridice, în comparaţie cu celelalte forme ale răspunderii sociale, constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde pentru încălcarea normei de drept. Singurul temei al răspunderii juridice îl constituie încălcarea prevederilor normelor legale. Încălcarea normelor juridice antrenează şi răspunderea juridică fixată de ele.

Reclame