Notiunea raspunderii juridice


2. Notiunea raspunderii juridice

Urmărind caracterizarea instituţiei răspunderii juridice, observăm că nici un text de lege nu dă o definiţie vreuneia dintre formele răspunderii juridice. Legiuitorul stabileşte numai condiţiile în prezenţa cărora persoana fizică sau juridică poate fi trasă la răspundere: principiile răspunderii, limitele în care poate opera una sau alta din formele sale, natura şi întinderea sancţiunii juridice susceptibile de aplicare.

Răspunderea juridică este complexul de drepturi şi obligaţii conexe care – potrivit legii – se nasc ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice în scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale şi a îndrumării membrilor societăţii în spiritul respectării ordinii de drept.

Anunțuri