Conduita ilicita, cauza a declansarii raspunderii juridice


4. Conduita ilicita, cauza a declansarii raspunderii juridice

Conduita ilicită reprezintă împrejurarea ce determină naşterea raportului juridic de aplicare a sancţiunii, respectiv a raportului de constrângere. Ea constituie un fapt juridic ilicit.

Noţiunea de fapt juridic ilicit se poate explica pornind de la doi factori: conduita unui subiect de drept în domeniul relaţiilor sociale şi norma juridică încălcată prin această conduită.

În general, prin conduita umană se înţelege un ansamblu de fapte concrete ale individului aflate sub controlul voinţei şi raţiunii libere. Sensul cel mai larg şi general al actului de conduită este acela de voinţă şi conştiinţă obiectivizată a omului.

Un act devine ilicit atunci când încalcă normele dreptului, toate faptele ilicite fiind acte de conduită umană. Modalităţile săvârşirii conduitei ilicite sunt acţiunea şi inacţiunea.

Acţiunea. Reprezintă modalitatea cea mai frecventă de realizare a conduitei ilicite. Ea constă dintr-o manifestare efectivă şi presupune o serie acte materiale care, raportate la normele juridice, se dovedesc a fi contrare lor. în sens larg, prin acţiune se înţelege voinţa obiectivizată, exteriorizată omului, cu alte cuvinte mişcarea lui voluntară îndreptată spre un scop determinat.

Inacţiunea. Constă dintr-o abţinere de la acţiune a persoanei obligată să îndeplinească anumite fapte pozitive, adică să acţioneze în modul stabilit de lege.

Reclame