Participarea laicilor la exercitarea puterii sfintitoare


2. Participarea laicilor la exercitarea puterii sfintitoare

În starea lor de har, laicii îşi lucrează mântuirea proprie colaborând cu harul, primind cu vrednicie Sfintele Taine, a căror eficacitate este condiţionată de credinţa şi vrednicia lor. În felul acesta ei colaborează cu clerul, asigurând eficacitatea lucrării mântuitoare a Bisericii.

Dar în afară de mântuirea proprie, ei sunt chemaţi să lucreze şi pentru mântuirea întregii obşti creştine, nu numai prin răspunderea generală pe care o au, ci şi printr-un act pe care-l săvârşesc în caz de necesitate prin puterea stării lor harice, şi acest act este Sfântul Botez. Pentru a exprima într-un mod cât mai grăitor şi mai frecvent participarea laicilor la exercitarea puterii sfinţitoare, s-a adoptat rânduiala rămasă tradiţională, de a nu se săvârşi Sfânta Liturghie decât în prezenţa credincioşilor. Date fiind strânsa legătură dintre viaţa credincioşilor şi viaţa liturgică a Bisericii, ei mai participă la aceasta, pe lângă prezenţă şi rugăciune, şi prin contribuţia constantă şi deosebit de importantă la dezvoltarea formelor şi mijloacelor cultice, ca şi la întărirea şi dezvoltarea în fond a cultului divin, prin contribuţia la instituirea sărbătorilor şi a cultului sfinţilor.

Anunțuri