Despre calugari in general


2. Despre calugari in general

Monahii, călugării sau asceţii sunt acei membrii ai Bisericii care, în scopul de a ajunge la o perfecţiune cît mai desăvârşită, se dedică unei vieţi corespunzătoare, luând asupra lor obligaţia de a ţine toată viaţă unele făgăduinţe morale speciale. Aceste făgăduinţe, pe care monahii le depun cu prilejul intrării în monahism, sunt următoarele:

  1. Votul sărăciei în urma căruia candidatul trebuie să se hotărască asupra averii sale înainte de intrarea sa în monahism, deoarece altfel averea sa trece asupra mănăstirii (canonul 6 Sinodul I-II din Constantinopol).
  2. Votul castităţii prin care candidatul renunţă atât la căsătorie cât şi la toate plăcerile trupeşti (can. 16 IV ec.; can. 44 VI ec.; can 60 Vasile).
  3. Votul ascultării prin care candidatul este obligat să se supună superiorilor săi.
  4. Votul stabilităţii în urma căruia candidatul este obligat să rămână în viaţa monahală şi în mănăstire până la moarte (can. 4 şi 7 IV ec.; can. 41 şi 46 VI ec.).
Reclame