Conditiile intrarii in monahism


3. Conditiile intrarii in monahism

Deşi canoanele nu opresc pe cei păcătoşi să intre în monahism, totuşi pentru a se înlătura persoanele nevrednice care nu ar fi în stare să îndeplinească voturile depuse, se cer anumite condiţii de la candidaţi. Aceste condiţii sunt următoarele:

a) Vârsta canonică – adică 25 de ani, conform canonului 18 al Sfântului Vasile cel Mare şi a canoanelor 40 şi 43 ale Sinodului VI ecumenic.

Facultăţile spirituale normale;

c) Lipsa altor obligaţii sociale;

d) Perioada de încercare. Această perioadă este de trei ani în cadrul mănăstirii, după care se primeşte în mod liber şi hotărât tunderea monahală. După trecerea acestei perioade urmează depunerea voturilor monahale, care sunt jurăminte făcute în faţa lui Dumnezeu şi care sunt primite de episcopul locului sau de stareţul mănăstirii.

Monahii hirotoniţi preoţi se numesc ieromonahi, iar cei hirotoniţi diaconi, ierodiaconi.

În Biserica Ortodoxă Română, gradele monahale sunt: monah, ierodiacon, arhidiacon; ieromonah, sincel, protosincel şi arhimandrit. Gradele superioare se dau de către episcop pe baza unei recomandări a Consiliului duhovnicesc, numai celor cu merite deosebite şi cu o mai bună pregătire. Rangul de arhimandrit se va conferi numai cu aprobarea Sfântului Sinod, de episcopul respectiv.

Anunțuri