Martie 2


2 Martie


2- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a doua, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.

Sfântul Mucenic Teodot, născut in GalaŢia – Asia Mică, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecuŢii a crestinilor din timpul păganului impărat Liciniu (311-324), Sf. Teodot il mărturisea pe Hristos fără oprelisti, cerandu-le păganilor să lase deoparte idolii si să se inchine la adevăratul Dumnezeu. Sabin, ighemonul insulei Cipru, a ordonat arestarea episcopului si aducerea sa la judecată.

Auzind de porunca ighemonului, episcopul n-a mai asteptat după soldaŢi ci s-a dus singur la ighemon, spunandu-i: „Eu, cel pe care-l cauŢi, sunt aici. Am venit să-l propovăduiesc pe Domnul Dumnezeul meu. ” Ighemonul a hotărat să fie bătut fără milă, să-l suspende de un copac si să-i scrijelească trupul cu obiecte ascuŢite, după care l-a aruncat in inchisoare. După cinci zile, Sf. Teodot a fost dus in faŢa ighemonului care, a presupus că după atatea chinuri, sfantul a renunŢat la credinŢa lui ca să nu mai sufere mai mult.

Cu toate acestea, Sf. Teodot nu a incetat să-L proslăvească pe Hristos. La inceput, l-au pus pe un grătar de fier sub care au aprins un foc; apoi i-au bătut cuie in tălpi si l-au pus să meargă. MulŢi dintre martorii suferinŢelor martirului au fost atat de impresionaŢi de răbdarea cu care acesta indura chinurile si de inspiraŢia divină a cuvintelor sale, incat au crezut ei insisi in Hristos. Auzind acestea, Sabin a ordonat să oprească tortura si să-l arunce pe sfant in inchisoare.

In timpul Sf. Constantin Cel Mare (prăznuit in 21 mai), crestinilor li s-a permis să-si manifeste credinŢa si printre cei eliberaŢi din inchisori s-a aflat si Sf. Teodot. Acesta s-a intors in Cirene si după doi ani in scaunul episcopiei, a adormit intru Domnul in pace prin anul 326.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Isihie Sincliticul.

Acesta a trăit pe vremea impăratului Maximilian, fiind intaiul slujitor al palatului impărătesc si făcand totodată parte si din senat. După porunca impăratului ca toŢi crestinii care erau in armată, dacă nu se vor lepăda de Hristos, să fie dezbrăcaŢi de uniformă si să petreacă viaŢă de rand, Isihie a fost dezbrăcat de vesmintele cele de mult preŢ cu care era imbrăcat, a fost imbrăcat mai departe cu o haină proastă de lană fără de maneci si a fost dus ca să trăiască laolaltă cu femeile. După aceasta, impăratul chemandu-l la sine l-a intrebat dacă nu se rusinează că a fost coborat din cinstea de magistru la felul acela de vieŢuire cu totul necinstit, de vreme ce el, ca impărat, nu poate să aseze pe crestini in vredniciile si la puterea pe care Isihie o avea mai inainte. Dar sfantul Isihie spunand că cinstea din veacul acesta este trecătoare si că numai cinstea pe care o are cineva inaintea Domnului Hristos este vesnică si nesfarsită, impăratul a poruncit să i se lege o piatră de moară de gat si să fie aruncat in raul care se cheamă Oronte si in care sfantul si-a găsit sfarsitul său fericit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Cvint, făcătorul de minuni.

Acest sfant s-a născut in Frigia si a invăŢat acolo dreapta credinŢă. Ducandu-se apoi in satul Neolida, impărŢea milostenii celor lipsiŢi. Dar in vremea impăratului Aurelian, ighemonul Rufin il indemna să jertfească idolilor, sub ameninŢarea cu moartea. Cum insă sfantul Cvint cu rugăciunea lui a vindecat pe ighemon de demonul de care era cuprins, acesta l-a lăsat in pace. Si iarăsi fiind prins de cei ce se aflau la templul idolilor, deoarece intamplandu-se la un cutremur, templul si toate statuile care se găseau in el au căzut la pămant, cei ce-l Ţineau prins pe sfant au fugit si l-au lăsat slobod. La patruzeci de zile de la cutremur venind in fruntea locului aceluia conducător Clearh si acesta fiind om superstiŢios si plin de teamă faŢă de religia idolilor, a poruncit ca sfantul Cvint să fie din nou prins si să i se zdrobească fluierele picioarelor. Dar acestea indată, cu puterea lui Hristos, sau făcut din nou sănătoase. Iar după zece ani, de la zdrobirea picioarelor lui, timp in care mergand din loc in loc vindeca toată boala si toată slăbiciunea si ajuta pe săraci, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nestor si a sfântului mucenic Tribimiu.

Acesti sfinŢi erau de fel din cetatea chiverioŢilor din Pergam. In vremea impărăŢiei lui Decius cel nelegiuit, fiind adusi de inchinătorii de idoli inaintea conducătorilor cetăŢii si mărturisind pe Hristos au fost chinuiŢi in multe chipuri; dar pentru că au rămas neinduplecaŢi in credinŢa lor, li s-au tăiat capetele cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Parmena, unul din cei sapte diaconi.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Troadiu si a celor împreună cu dânsul, care au pătimit mucenicia pe vremea împăratului Decius.

Sfantul Mucenic Troadiu a suferit pentru Hristos in Pontus Neocezareea, sub impăratul Decius (249-251), indurand torturi oribile. Sf. Grigorie al Neocezareei (prăznuit in 17 noiembrie) i-a proorocit acestuia mucenicia si i-a văzut suferinŢele printr-o viziune. De asemenea, el i-a văzut sufletul cum iesea din trup, odihnindu-se in bucuria cea cerească.

Tot în această zi pomenirea sfintei fecioare Eutalia, care de sabie s-a săvârsit.

Sfanta Eutalia a trăit in Sicilia si avea mama pe o femeie greacă după neam, care era bolnavă de curgere de sange si care isi găsise in cele din urma vindecarea in urma rugăciunilor sfinŢilor mucenici Alfiu, Filadelf si Ciprin. Pentru aceasta, crezand in Hristos, s-a botezat impreună cu Eutalia, fiica ei. Un alt fiu al ei, cu numele Sermilian, auzind aceasta, a prins-o si a voit să o strangă de gat, dar scoasă fiind din mainile lui de către o slujitoare a ei, a fugit. Sora lui, Eutalia, defăimand cu cuvinte aspre fapta cea cu totul urată pe care o incercase asupra mamei lor, acesta a intrebat-o: nu cumva si tu esti crestină? Da, i-a răspuns sfanta. Iar nelegiuitul acela, dezbrăcand-o, a biciuit-o cumplit si a dat-o unuia dintre servitori, ca să o batjocorească. Rugandu-se insă sfanta, servitorul a orbit. Văzand aceasta Sermilian i-a tăiat capul cu sabia.

Tot în această zi pomenirea sfinŢilor mucenici Andronic si Atanasia, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi pomenirea sfântului părintelui nostru Nicolae, preotul din Plana (Grecia).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri