Martie 1


1 Martie


 1- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua întâi, pomenirea preacuvioasei muceniŢe Evdochia samarineanca.

Sfanta Evdochia samarineanca era de fel din cetatea Iliopolei, care se găsea in provincia Libanului, in Frigia. A trăit pe vremea impărăŢiei lui Traian. Mai intai a dus o viaŢă de desfrau, atrăgand la sine pe mulŢi care o indrăgeau din pricina chipului ei frumos. Cu aceasta ea a adunat multă avere. După aceea insă a venit la Hristos, iar prilejul i l-a dat un oarecare monah Ghermano, pe care ea l-a auzit odată vorbind despre credinŢa cea adevărată si despre pocăinŢă. Deci, fiind imboldită de nevoia de a-si schimba felul de viaŢă, datorită si unor descoperiri dumnezeiesti ce i s-au făcut, a fost botezată de către episcopul Teodot. Intr-una din descoperirile ce i s-au făcut, s-a simŢit răpită cu mintea si s-a văzut pe sine luată de mană de un inger si ridicată la cer, unde ingerii se bucurau cu toŢii de intoarcerea ei in timp ce ceva negru si infiorător la vedere scrasnea din dinŢi si striga, ca si cum i s-ar fi făcut vreo nedreptate, dacă i s-ar fi smuls de sub puterea lui Evdochia. După ce si-a impărŢit toată averea si a dat-o săracilor, sa dus intr-o mănăstire si in timp ce-si petrecea viaŢa in nevoinŢe duhovnicesti, fiind găsită de cei ce o indrăgiseră mai inainte, a fost luată de acolo si dusă inaintea impăratului, care urmase la impărăŢie după Traian; dar inviind in chip minunat pe copilul acestuia a fost lăsată in pace. La mulŢi ani după aceasta a fost supusă la cercetări de către Diogen, stăpanitorul Iliopolei, dar făcand iarăsi minuni, a fost lăsată in pace. Numai sub VincenŢiu, care a urmat lui Diogen, i s-a tăiat capul cu sabia pentru credinŢa in Hristos. Si asa a luat de la Domnul cununa cea nestricăcioasă a muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Domnina, cea din Cir.

Sfanta Domnina se trăgea din părinŢi binecredinciosi si bogaŢi. Incă din pruncie afierosindu-se lui Dumnezeu, s-a dedat nevoinŢelor pustnicesti si infranării tuturor pornirilor trupului. Căci făcandu-si o colibă langă grădina maicii sale, a petrecut zi si noapte in ea, udandu-si cu lacrimi neincetat nu numai obrajii ci si vesmintele ei cele din păr, căci de o astfel de imbrăcăminte se slujea. Către cantările cocosilor, intrand in biserică, laolaltă cu toată mulŢimea credinciosilor, aducea lui Dumnezeu cantare de laudă. Hrana ei era lintea inmuiată in apă; si a suferit toată osteneala aceasta a postului, cu toate că avea trup firav si era incă de vie aproape moartă. Isi acoperea faŢa cu multă grijă cu o panză, incat nici ea nu putea vedea faŢa cuiva si nici cineva pe a ei. Imbrăcămintea ei de păr o acoperea pană la genunchi si grăia usor si gingas cu toŢi cei ce veneau la ea. Deci, petrecand in felul acesta ziua si noaptea, in cele din urmă s-a ridicat impreună cu faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu, la Mirele ei cel iubit, Hristos.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Antonina.

Sfanta muceniŢă Antonina a suferit in Niceea, in timpul unei persecuŢii sub impăratul Maximian (284-305). După ce a fost groaznic torturată, sfanta a fost aruncată in inchisoare dar Maximian nu a putut-o convinge să se lepede de Hristos si să se inchine la idoli.

In timpul torturilor ingerii Domnului au apărat-o pe martiră si i-au infricosat pe călăi. Chiar si cand au intins-o pe un pat inrosit de foc, aceasta a rămas nevătămată prin puterea Domnului. In cele din urmă, după o mulŢime de torturi au cusut-o intr-un sac si au inecat-o pe Sf. Antonina intr-un lac.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor Marcel si Anton, care prin foc s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Silvestru si Sofronie, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Nestorian si Tribimiu, care de sabie s-au săvârsit.

SfinŢii Mucenici Nestorian si Tribimiu erau din regiunea Pamfilia, Asia Mica. Ei il propovăduiau cu mare ravnă pe Hristos in timpul unei persecuŢii din timpul impărăŢiei păganului Decius (249-251).

Cand sfinŢii au fost adusi in faŢa curŢii, guvernatorul a ordonat să se aducă in faŢa lor tot felul de instrumente de tortură ca să-i sperie pe acestia si să se lepede de credinŢa lor. Dar sfinŢii le-au răspuns că nimic nu-i poate despărŢi de Hristos. Atunci judecătorul manios a dat ordin să fie torturaŢi. SfinŢii au fost biciuiŢi cu vine uscate de bou, au fost suspendaŢi de un copac si jupuiŢi, dar cei doi nu au incetat să slăvească pe Dumnezeu. Cand li s-a tăiat capul, sfinŢii au primit cununile ceresti.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Harisie, Nichifor si Agapie.

Tot în această zi pomenirea cuviosului părintelui nostru Agapie, cel ce a sihăstrit în hotarele Mănăstirii Vatopedului din Sfântul Munte.

Sfantul Agapie de la Sfantul Munte era un ucenic aflat in ascultare la un Părinte care trăia in tăcere in lăcasul Sf. Treime din Kolitsa, in interiorul Vatopedului din Muntele Athos. Cand turcii au ajuns pe Ţărmurile Athos-ului, acestia l-au prins pe Agapie si l-au dus in Magnesia unde a fost pus să muncească in lanŢuri timp de 12 ani. In acesti ani sfantul nu si-a pierdut speranŢa că se va elibera si se ruga tot timpul Maicii Domnului să-l scape de robia amară.

Impărăteasa Cerurilor a ascultat rugăminŢile robului ei si i-a apărut in vis poruncindu-i „să se intoarcă la părintele lui fără frică”. Desteptandu-se din somn, Agapie a văzut lanŢurile căzute si usile deschise. Fără să mai stea pe ganduri a plecat spre Muntele Athos. Părintele văzandu-l, s-a umplut de durere gandinduse că a fugit de la stăpanul său: „Ai inselat pe Hagarene” ii spuse, „dar pe Dumnezeu nu-L poate insela nimeni. Dacă vrei să te mantuiesti, intoarce-te la stăpanul tău si-i slujeste lui”. Sf. Agapie s-a intors fără să cartească. Musulmanul s-a mirat tare cand l-a văzut pe Agapie că se intoarce si, la auzul povestii sale, acesta a rămas impresionat de virtutea părintelui lui Agapie si de nobleŢea credinŢei crestine. Atunci stăpanul si-a luat cu el pe cei doi fii ai săi si au mers impreună cu Agapie la Sf. Munte. Acolo ei s-au botezat si s-au călugărit, petrecandu-si viaŢa in sfinŢenie pana la sfarsitul vieŢii. Sf. Agapie a trăit in secolul al XIII-lea.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame