Mitropolitul – drepturi si indatoriri


Mitropolitul – drepturi si indatoriri

Conform izvoarelor canonice, episcopul cel mai de seamă al unei eparhii, care cuprinde mai mulţi episcopi, se numeşte mitropolit. La început acestepiscop s-a numit primul episcop (can. 34 apost.), iar de la Sinodul I ecumenic, prin canonul 4 a primit denumirea de mitropolit, denumire care a rămas în vigoare până astăzi. Despre importanţa acestei instituţii precum şi despre raporturile dintre episcopi şi mitropoliţi, aminteşte pe larg canonul 9 al Sinodului de la Antiohia. Acesta canon stipulează următoarele: “În fiecare eparhie, episcopii vor recunoaşte pe episcopul care stă în fruntea mitropoliei, care se îngrijeşte de întreaga eparhie, deoarece în capitală se întrunesc din toate părţile, toţi aceia care au probleme de aranjat. Pentru aceia s-a hotărât ca mitropolitul să aibă precădere în cinste şi ceilalţi episcopi să nu facă nimic mai însemnat fără el, potrivit vechiului canon în vigoare la părinţilor noştri; decât numai cele ce privesc fiecare eparhie în parte. Iar fiecare episcop să aibă stăpânire peste eparhia sa şi să o cârmuiască potrivit evlaviei sale şi să aibă grijă de tot ţinutul eparhiei sale: ca să hirotonească atât pe preoţi cât şi pe diaconi, şi să dispună poate judecată; dar mai mult nimic să nu se apuce să facă fără consimţământul mitropolitului, dar nici acesta fără consimţământul celorlalţi episcopi”.

Conform tradiţiei canonice în vigoare, drepturile mitropolitului sunt următoarele:

  • convoacă sinoadele mitropolitane ale căror hotărâri, fără prezenţa mitropolitului nu aveau putere de lege (can. 6 I ec.).

  • supraveghează şi conduce alegerile episcopilor (can. 34 apost.)

  • hirotoneşte împreună cu ceilalţi episcopi pe un alt episcop (can. 19 Antiohia).

  • conduce şi supraveghează întreaga avere bisericească.

  • se îngrijeşte de ocuparea scaunelor vacante (can. 4 I ec.)

  • primeşte plângerile aduse împotriva episcopilor (can. 9 IV ec.)

  • efectuează vizite canonice (can. 52 Cartagina)

  • acordă concedii episcopilor sufragani (can. 11 Antiohia)

  • dreptul de devoluţiune (can. 11 VII ec.).

  • dreptul de a fi pomenit la slujbele religioase.

După izvoarele canonice, mitropolitul poate exercita drepturile amintite numai în cadrul competenţei sale jurisdicţionale, conform canonului 20 al Sinodului II ecumenic, iar în problemele care privesc întreaga Biserică este legat de consimţământul episcopilor sufragani (can. 34 apost.; 9 Antiohia). Mitropolitul ca şi ceilalţi episcopi este supus judecăţii sinodului eparhiei respective.

Anunțuri