Forma de conducere a Bisericii


4. Forma de conducere a Bisericii

Din cele spuse cu privire la organele individuale şi la cele sinodale ale Bisericii, precum şi cu privire la sinodalitate şi la felurile ei, se pot trage concluzi clare asupra formei de conducere a Bisericii.

Din îmbinarea acestor două elemente şi din modul în care ele îşi îndeplinesc misiunea conducătoare în Biserică rezultă însăşi forma de conducere a Bisericii, pe care am putea-o defini ca formă ierarhică sinodală, cu o largă bază în toate cele trei stări în care sunt împărţiţi membrii ei şi ca expresie a tuturor acestora.

Ierarhii şi sinoadele episcopale reprezintă elementul princip0al şi permanent de conducere a Bisericii, dar el coexistă în acelaşi timp şi lucrează împreună în permanenţă cu celelalte elemente care intră în alcătuirea Bisericii şi anume cu clericii din alte trepte, cu mirenii şi cu monahii. Căci aşa precum nu poate exista Biserică formată numai din cler, cu atât mai puţin din episcopi sau din ierarhia înaltă fără de celelalte elemente constitutive ale ei, tot aşa nu poate exista nici autoritate bisericească exclusiv constituită numai din organe ale episcopatului sau ale clerului în genere, fără ca în acestea să fie reprezentate celelalte elemente constitutive ale Bisericii, sau fără ca cele dintâi să se reazeme pe colaborarea directă a acestora, la toate lucrările pe care sunt chemate să le îndeplinească în calitate de organe de conducere ale Bisericii. Se poate spune, deci, că forma de conducere a Bisericii este cea ierarhică-sinodală, sprijinită pe larga bază a întregului corp comunitar al Bisericii.

Reclame