Felurile sinodului particular


Felurile sinodului particular

După felul lor, sinoadele particulare pot fi: sinoade particulare obişnuite, la care participă numai episcopii de pe teritoriul respectiv, sinoadele edemice la care participă şi alţii episcopi de pe alte teritorii dar în acest caz hotărârile adoptate trebuiesc respectate şi la ei, deoarece aceşti episcopi au drept de vot egal cu ceilalţi; sinoade numite congrese bisericeşti, la care participă pe lângă episcopi şi preoţi şi mireni; iar din secolul al XVIII sinoadele particulare se numesc: periodice sau permanente, care se ţin de două ori pe an.

Anunțuri