EXARHUL SI MITROPOLITUL: DREPTURI SI INDATORIRI


EXARHUL SI MITROPOLITUL: DREPTURI SI INDATORIRI

Cuvântul grecesc ??? se traduce prin cuvintele: întâiul, începător, căpetenie, principe, etc. Primele începuturi ale acestui cuvânt se ridică, după datele pe care le avem, până la sfârşitul secolului al IV-lea. Inscripţiile vremii de atunci menţionează, printre altele, existenţa în armata romană a unui ofiţer numit “exarcus”. Acesta ne arată că, cuvântul “exarh” s-a folosit pentru prima dată pentru a desemna o înaltă funcţie sau demnitate de ordin militar. Mai târziu, pe vremea lui Justinian, cuvântul “exarh” se mai folosea şi pentru a mai desemna o demnitate politică. Exarhul, în acea vreme, era un guvernator al Imperiului Roman, aşezat în calitate de căpetenie politică peste o unitate teritorială politică mai mare supusă acestui teritoriu. Astfel de exarhi au avut exarhatele de Ravena (Italia) şi de Africa.

Cuvântul “exarh”  a fost adoptat apoi de Biserică, care l-a folosit de asemenea pentru a desemna demnităţi bisericeşti înalte. Aşa bunăoară se numesc în canoanele Sinodului din Sardica mitropoliţii: “exarhi ai eparhiilor” (can. 6). Titlul de “exarh” s-a dat însă, în Biserică, în special căpeteniilor bisericeşti care conduceau unităţi bisericeşti mai mari decât Mitropoliile, adică diocezele, în cuprinsul cărora intrau mai multe provincii mitropolitane. Aceştia sunt numiţi în canoanele Sinodului IV ecumenic, spre deosebire de primii, “exarhi ai diocezelor” (can. 9 şi 17), de unde şi unităţile bisericeşti conduse de aceştia îşi trag numele de exarhate. După aceea, fixându-se numai la desemnarea demnităţii superioare celei de mitropolit, titlul de exarh va însoţi această demnitate în evoluţia ei istorică.

Pentru Biserica din Apus, corespondentul latin al cuvântului grecesc ??? este cel de “primat” şi cunoaşte o întrebuinţare similară celui din Răsărit.

Drepturile şi îndatoririle exarhilor

Cât priveşte exarhii din timpul Sinodului I ecumenic (can. 6), drepturile acestora nu erau drepturi ce revin unui mitropolit în circumscripţia lui, adică în mitropolie, ci erau drepturi care depăşeau graniţele unei mitropolii. Dar aceasta era singura deosebire dintre cele două demnităţi, cea referitoare la întinderea jurisdicţională; cât priveşte originea drepturilor ca şi a îndatoririlor exarhilor, aceasta era cea mitropolitană. Aceste drepturi şi îndatoriri sunt următoarele:

 1. Convocarea şi prezidarea Sinodului exarhal (can. 9 şi 17, IV ec.)
 2. Conducerea şi întărirea alegerilor de mitropoliţi şi episcopi (cf. can. 4, 6, I ec.)
 3. Examinarea canonică şi hirotonia mitropoliţilor noi aleşi (can. 2, VII ec.)
 4. Îndrumarea superioară şi supravegherea tuturor treburilor bisericeşti din cuprinsul diecezei, (can. 34 apost.; 9 Antiohia).
 5. Primirea reclamaţiilor împotriva mitropoliţilor şi îndeplinirea procedurii pentru judecarea lor (can. 19 Cartagina; 23 IV ec.; 85 VI ec.).
 6. Primirea recursurilor făcute împotriva sentinţelor date de sinodul mitropolitan (can. 15 Cartagina; 17 IV ec.)
 7. Dreptul de a vizita mitropoliile şi episcopiile din cuprinsul diocezei (can. 52 Cartagina).
 8. Dreptul de devoluţiune – în temeiul exercitării acestui drept la cerere sau din oficiu, exarhul avea puterea, cu recunoaşterea normelor corespunzătoare, să ia măsurile pe care le credea de cuviinţă în orice mitropolie, atunci când constata că mitropoliţii sau episcopii sufragani ai acestora nu-şi făceau datoria sau acţionau împotriva rânduielilor canonice (can. 26 IV ec.; 11 VII ec.)
 9. Aprobarea transferării mitropoliţilor de la un scaun mitropolitan la altul (can. 14 apost.; 55 Cartagina; 16 şi 18 Antiohia).
 10. În competenţa exarhului intra şi acordarea de concedii mitropoliţilor sufragani (can. 11 Antiohia).
 11. O altă îndatorire a exarhului era observarea ca averea unei mitropolii vacante să se păstreze intactă până la numirea unui mitropolit titular (can. 24 IV ec.; 35 VI ec.).
 12. În sfârşit, exarhul avea şi dreptul de a fi pomenit în toate slujbele bisericeşti de mitropoliţi săi sufragani (can. 15 I-II Constantinopol).
Anunțuri