EPISCOPII: DREPTURI SI INDATORIRI


EPISCOPII: DREPTURI SI INDATORIRI

Mântuitorul Iisus Hristos  nu a lăsat  norme pentru felul cum  trebuie să se instituie episcopii şi nici Apostolii nu au procedat uniform în această problemă, fiindcă ei instituiau episcopi când prin alegere, când prin numire. Aşa se ştie că Matia a fost primit între Apostoli prin alegere, făcută de Sinodul de la Ierusalim, la care a participat întreaga comunitate bisericească.

Din perioada apostolică, se ştie că episcopii se instituiau prin alegere făcută de episcopii învecinaţi precum şi de clerul şi poporul respectivei comunităţi bisericeşti. canoanele interzic ca episcopul singur să desemneze pe urmaşul său, sau să lase episcopia sa cu moştenire rudelor sale (can. 76 apost.; can. 23 Antiohia).

Sinodul I ecumenic stabileşte norma după care alegerea episcopilor trebuie să se facă de către episcopii eparhiei respective sub preşedinţia mitropolitului, care are şi dreptul de confirmare. Dacă nu pot participa toţi episcopii sufragani, se cere, cel puţin trei episcopi să fie prezenţi, iar ceilalţi să-şi dea părerea în scris. Dacă nu se pot aduna toţi episcopii asupra unui candidat, atunci decide majoritatea (can. 4 şi 6 I ec.).

Din cele relatate reiese că în timpurile primare, la alegerea unui episcop aveau dreptul de a participa, pe de o parte mitropolitul şi episcopii sufragani, adică cei din mitropolia respectivă, iar pe de altă parte clerul şi poporul eparhiei vacante. Dreptul propriu la alegere îl aveau episcopii, pe când poporul avea să adeverească calităţile candidatului şi să-şi dea consimţământul la alegere, iar fără consimţământul poporului nimeni nu putea fi ales episcop.

În timpurile mai noi, dreptul poporului s-a restrâns. Sinodul din Laodiceea prin canonul 13 pentru împiedicarea procedurii de tulburări, interzice ca alegerea episcopilor să fie făcută de către popor. Apoi, Justinian prin novela 123 hotărăşte ca la alegerea episcopilor să participe numai personalităţile distinse din popor, care împreună cu clerul să desemneze trei candidaţi dintre care mitropolitul şi episcopii aleg unul. Sinodul VII ecumenic prin canonul 3 interzice celor ce deţin puterea lumească să instaleze episcopi, preoţi şi diaconi, instalând astfel de alegeri ca ilegale. În zilele noastre, dreptul poporului a dispărut în întregime, aşa că alegerea episcopilor se face numai de către Sinodul eparhial.