Efectele Hirotoniei


3. Efectele Hirotoniei

Hirotonia, în urma caracterului său de Taină are asupra celor care au primit-o efecte speciale. Aceste efecte sunt următoarele:

  1. Hirotonia şterge păcatele cele mai uşoare ale candidatului conform canonului 9 al Sinodului de la Neocezareea.
  2. Hirotonia o dată primită nu poate fi ştearsă, dar nici nu se mai poate repeta pentru aceeaşi treaptă conform canonului 2 al Sinodului IV ecumenic şi 22 al Sinodului Vi Trulan. Repetarea hirotoniei pentru acelaşi grad atrage după sine pedeapsa depunerii atât pentru cel care a primit-o, cât şi pentru cel care o săvârşeşte, conform canonului 68 apostolic.
  3. Cel hirotonit nu mai poate renunţa la slujba preoţească ocupând o slujbă profană, iar dacă o face se pedepseşte cu anatema, conform canonului 17 al Sinodului IV ecumenic.
  4. Nici un cleric hirotonit nu mai poate contracta o căsătorie legală conform canoanelor 6 şi 12 ale Sinodului VI Trulan.
Anunțuri