DIACONII: DREPTURI SI INDATORIRI


DIACONII: DREPTURI SI INDATORIRI

Diaconii fac parte din starea clericală ca a treia treaptă a ierarhiei sacramentale de drept divin. Origine acestei trepte o găsim la Faptele Apostolilor 6, 1-6, unde ni se istoriseşte instituirea celor 7 diaconi. Din acest text al Sfintei Scripturi, precum şi din altele, reiese foarte clar că datoria lor era de a vesti cuvântul dumnezeiesc, de a funcţiona ca ajutători la administrarea Sfintelor Taine, precum şi la alte ramuri ale administraţiei bisericeşti, fiind însă întru toate supuşi episcopilor şi preoţilor. Inferioritatea lor faţă de episcopi şi preoţi rezultă, afară de locul menţionat şi din epistolele Sfântului Apostol Pavel, care, vorbind despre ei, îi aminteşte totdeauna după ceilalţi, iar Sfântul Ignatie zice: “Diaconul este subordonat episcopului ca harul lui Dumnezeu şi preoţilor ca legii lui Hristos”. Apoi, în canonul 18 al Sinodului I ecumenic se precizează că “diaconii sunt servitorii episcopului şi ai preoţilor, fiindu-le permis de a şedea cu preoţii, însă mai jos decât ei”, iar canonul 20 al Sinodului de la Laodiceea zice că: “Nu se cuvine diaconilor să şadă înaintea preotului, ci din porunca lui să şadă”.

Reclame