Consensus Ecclesiae Dispersae


2. Consensus Ecclesiae Dispersae

Reprezintă luarea unei hotărâri de către Biserica întreagă într-o anumită problemă, de obicei dogmatică, în situaţia în care nu poate avea loc un sinod ecumenic. Faptul acesta se realizează printr-o scrisoare enciclică scrisă de cei 4 patriarhi cu autoritate onorifică în Biserică, şi care se adresează Bisericii dispersate în spaţiu şi în momentul obţinerii adeziunii pentru părerea emisă, atunci aceasta este considerată ca hotărâre a întregii Biserici şi se publică ca atare în numele Bisericii întregi.

Anunțuri