Competenta sinoadelor particulare


Competenta sinoadelor particulare

Cercul de competenţă al sinodului particular se referă la toate problemele mai importante ale mitropoliei, care trec peste puterea unui episcop şi pe care sinodul trebuie să le rezolve ţinând seama de normele şi hotărârile forurilor superioare, fiind prezenţi mitropolitul şi cel puţin doi episcopi, conform canoanelor 16 şi 20 al sinodului din Antiohia.

Canonul 6 al Sinodului VII ecumenic împarte problemele care cad în competenţa sinodului particular în: canonice, evanghelice şi de judecată bisericească.

a) Cele canonice sunt următoarele:

 1. supraveghează administrarea averii bisericeşti din eparhie şi reglementează probleme comune (canonul 34 apostolic).
 2. supraveghează conduita morală a clericilor din eparhie, precum şi înlăturarea abuzurilor care ar tulbura ordinea din eparhie (canonul 9 Antiohia).
 3. examinează pe episcopi dacă ei administrează averile bisericeşti conform normelor în vigoare (canonul 25 Antiohia).
 4. cercetează pe episcopi dacă ei săvârşesc Taina Hirotoniei clericilor după normele canonice în vigoare (canonul 12 Antiohia).
 5. alege şi sfinţeşte pe episcopii eparhiei şi-şi dă consimţământul pentru crearea unei noi eparhii (canonul 18 Antiohia)
 6. acordă concedii episcopilor pe un timp delimitat, precum transferarea episcopilor titulari cu consimţământul sinodului eparhial şi numai în interes bisericesc (canonul 14 apostolic; 16 Antiohia).

b) Cele evanghelice sunt următoarele:

 1. discutarea normelor bisericeşti de către membrii de drept ai sinodului (canonul 40 Laodiceea).
 2. explicarea problemelor dogmatice şi de drept care se ivesc în eparhie, precum şi înlăturarea certurilor ce s-ar naşte din cauza lor (canonul 37 apostolic; 20 Antiohia).

c) Cele de judecată bisericească sunt următoarele:

 1. judecarea liturghiilor ivite între episcopii eparhioţi referitoare la probleme bisericeşti, sau între episcopi şi preoţi, precum şi judecarea reclamaţiilor făcute de preoţi sau laici împotriva episcopilor (canonul 74 apostolic; 3 Sardica; 8, 12, 19 şi 107 Cartagina).
 2. hotărăşte asupra litigiilor ivite între episcopi referitor la numirea în parohii (canonul 17 al Sinodului IV ecumenic; 25 al Sinodului IV ecumenic).
 3. hotărăşte asupra apelurilor făcute împotriva sentinţelor date de episcop (canonul 5 al Sinodului I ecumenic; canoanele 6, 14, 15 şi 20 Antiohia; canoanele 4, 5 şi 14 Sardica; canoanele 11, 14, 15 şi 125 Cartagina).
Reclame