Scopul normelor canonice


14. Scopul normelor canonice

În ce priveşte scopul normelor canonice, a canoanelor sau a normelor de drept în Biserică, acesta se deosebeşte în mod esenţial de scopul legilor de drept în Stat, pentru ca pe lângă scopul lor comun, de a stabili o stare de ordine în relaţiile dintre credincioşi, legile bisericeşti trebuie să urmărească în mod principal sprijinirea scopului general al Bisericii, care este mântuirea credincioşilor.

Ca legi de drept, canoanele sau legile bisericeşti trebuie să îndeplinească, ca orice lege o serie de condiţii, care sunt următoarele:

  • să servească viaţa omenească în general şi scopul Bisericii în special;

  • să fie în conformitate cu legile morale şi cu normele de credinţă ale Bisericii;

  • să fie conforme cu doctrina canonică sau concepţia despre drept a Bisericii;

  • să fie date de autoritatea bisericească competentă şi numai în limitele competenţei ei;

  • să se încadreze în sistemul de drept canonic existent;

  • să fie clare, fără echivocuri;

  • să fie aplicabile.

Reclame