Numarul si felul canoanelor


15. Numarul si felul canoanelor

Cu privire la numărul şi felul canoanelor, ca legi bisericeşti, acestea se împart în două mari categorii:

  1. în canoane, legi sau măsuri legale interne, cu valabilitate în interiorul fiecărei Biserici locale sau particulare;
  2. în canoane, legi sau măsuri externe, prin care se reglementează relaţiile interbisericeşti, sau în genere relaţiile externe ale Bisericii.

Din prima categorie fac parte: vechile canoane ale unor sinoade particulare care nu au intrat în Colecţia fundamentală de canoane ale Bisericii; obiceiurile bisericilor particulare sau locale; hotărârile sinoadelor particulare; statutele, canonismele; deciziile sau decretele ierarhilor; circularele; ordinele; felurite legi de stat; decizii; decrete sau hotărâri cu caracter normativ pe care le ia autoritatea de stat cu privire la chestiunile bisericeşti.

Din a doua categorie, fac parte: canoanele cuprinse în Codul general de legi al Bisericii şi anume: canoanele apostolice; canoanele sinoadelor ecumenice; canoanele unor sinoade particulare; canoanele unor Sfinţi Părinţi; obiceiurile de drept general valabile în Biserică; hotărârile luate de sinoadele panortodoxe; hotărârile adoptate prin consimţământul unanim al Bisericilor; înţelegerile şi acordurile dintre două sau mai multe biserici, etc.

Reclame