IZVOARELE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI BISERICESC


IZVOARELE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI BISERICESC

Prin izvor al dreptului bisericesc se înţelege organul care dă dreptului o formă văzută şi din care se nasc toate formele dreptului.

Izvorul principal al Dreptului bisericesc este voia Întemeietorului Bisericii, Iisus Hristos, din care-şi trag originea şi pe care se bazează toate celelalte izvoare. Iisus Hristos a pus baza organizării Bisericii şi a arătat principiile după care se conduce Biserica spre a-şi realiza scopul pentru care a fost întemeiată, mântuirea credincioşilor.

Pentru o mai uşoară studiere a izvoarelor dreptului bisericesc, le vom împărţi după importanţa lor, în mai multe categorii.

  1. După domeniul la care se referă, izvoarele dreptului bisericesc se pot împărţi în două categorii:
  2. în izvoare interne – sau materiale;
  3. în izvoare externe – sau
  4. După importanţa sau originea lor, izvoarele materiale se împart în:
  5. izvoare fundamentale
  6. izvoare întregitoare
  7. izvoare auxiliare
  8. izvoare subzidiare.
Reclame