IZVOARELE DREPTULUI IN GENERAL


IZVOARELE DREPTULUI IN GENERAL

În literatura juridică de specialitate se face distincţie între izvoarele de drept în sens material,  prin care se înţelege voinţa clasei dominante, determinată de condiţiile vieţii materiale, şi izvoarele de drept în sens formal,  ce desemnează forma exterioară pe care o îmbracă normele juridice, respectiv sursa în care sunt formulate.

În limbajul juridic curent s-a încetăţenit nu atât sensul etimologic (acela de sursă primară, cauză internă) cum ar fi fost firesc, ci cel derivat, formal al termenului de izvor de drept. Termenul de izvor de drept a ajuns să desemneze o anumită formă exterioară a dreptului, mai ales actele normative.

Acestea sunt:

  1. Actele normative ale organelor puterii de Stat.
  2. Obiceiul juridic (cutuma).
  3. Contractul normativ.
  4. Actele normative elaborate de organizaţiile obşteşti.
Anunțuri