Izvoarele auxiliare


1. Izvoarele auxiliare

Foarte preţioase pentru înţelegerea dreptului bisericesc sunt lucrările de drept bisericesc al unor scriitori bisericeşti recunoscuţi ca şi canonişti de seamă ai Bisericii. Aceste lucrări nu au fost confirmate de vreo autoritate bisericească şi prin urmare nu au primit caracterul de legi, totuşi au câştigat o autoritate aproape egală cu cea a legilor, fiind acceptate în multe colecţii de drept.

Forma acestor fel de lucrări, este aceea de întrebări şi răspunsuri, hotărâri canonice şi comentarii. Deosebit de importante sunt mai ales comentariile canoniştilor renumiţi din secolul al XII-lea ca: Alexiu Ariste, Ioan Zonaras, Teodor Balsamon şi din secolul al XIV-lea: Matei Vlastaris.

La acestea se mai pot adăuga apoi prescripţiile canonice al Sfântului Vasile cel Mare; prescripţiile canonice ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi un răspuns canonic al Sfântului Atanasie cel Mare. Canoniconul lui Ioan Pustnicul pentru penitenţi; canoanele lui Nichifor Mărturisitoruşl în număr de 37; tipiconul lui Nichifor Mărturisitorul; scrierea împotriva simoniei a lui Tarasie al Constantinopolului; răspunsurile sinodale ale lui Nicolae al Constantinopolului.

La acestea mai adăugăm:

  1. 66 de răspunsuri ale lui Teodor Balsamon la întrebările puse de Patriarhul Marcu al Alexandriei;
  2. 24 de răspunsuri canonice ale hartofilaxului Nichita;
  3. Răspunsurile canonice ale lui Ilie al Cretei la diferite întrebări puse de călugărul Dionisie;
  4. 12 răspunsuri canonice al hartofilaxului Nichita;
  5. Două epistole ale hartofilaxului Nichifor la diferitele întrebări puse de călugărul Teodosie;
  6. 16 răspunsuri ale lui Ioan de Cipru la întrebările arhiepiscopului Constantin Cabasila;
  7. 4 răspunsuri canonice ale lui Dimitrie Homatianul cu privire la impedimentele de la căsătorie puse de arhiepiscopul Nicolae Cabasila.
Anunțuri