Incetarea obligativitatii legilor


4. Incetarea obligativitatii legilor

O lege este obligatorie atâta timp cât nu suferă vre-o schimbare integrală sau parţială. O lege încetează:

  1. atunci când se desfiinţează în întregime (abrogatio), fie prin ieşirea din uz, fie printr-o hotărâre expresă a autorităţii de drept.
  2. prin desfiinţarea unor dispoziţii ale ei (derogatio).
  3. prin adăugarea unor norme noi (subrogatio).
  4. prin înlocuirea unor părţi din lege cu altele noi (obrogatio).

O lege poate fi modificată sau desfiinţată numai de autoritatea care a dat legea sau de o putere egală sau mai mare.

Prin ieşirea din uz o lege se desfiinţează atunci când:

  • a expirat timpul pentru care a fost dată;

  • nu mai există persoanele, lucrurile şi relaţiile la care se referă;

  • nu mai există scopul pentru care a fost emisă, conform principiului latin: “cessante ratione legis, cessat lex ipsa”.

Reclame