Conditiile prin care o lege devine obligatorie


1. Conditiile prin care o lege devine obligatorie

Pentru ca o lege să fie obligatorie, se cer anumite condiţii, şi anume:

a) Condiţii externe sau formale

b) Condiţii interne sau materiale

  1. a) Condiţiile externe sau formale sunt:
  • pentru ca să fie obligatorie, o lege trebuie dată de o autoritate legislativă competentă şi în condiţii legale speciale. Aşa de exemplu, Sinodul ecumenic poate da legi pentru întreaga Biserică, pe când sinoadele particulare numai pentru o Biserică particulară.

  • legea trebuie să fie promulgată în chip legal, adică autoritatea legislativă trebuie să facă posibilă cunoaşterea legii tuturor acelora pe care îi priveşte, deoarece o lege care nu a fost promulgată, nu obligă pe nimeni, conform adagiului latin: “lex non promulgata, non obligat”. După ce însă o lege a fost promulgată în chip legal, ea este obligatorie pentru toţi şi nimeni nu se poate sustrage de la nerespectarea ei, conform principiului latin: “ignorantia legis non excusas”. Conform dreptului ţării noastre, o lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Buletinul oficial al României.

  1. b) Condiţiile interne sau materiale sunt:
  • cuprinsul legii trebuie să fie raţional, moral şi în concordanţă cu principiile şi legile fundamentale ale Bisericii, precum şi cu dispoziţiile autorităţilor superioare, date în aceeaşi materie.

  • să asigure posibilitatea de a îndeplini toate prescripţiile legii, adică, ca o lege să nu pretindă de la cineva îndeplinirea unui lucru peste puterile lui naturale.

Reclame