Colectiile slavone


II. Colectiile slavone

  1. Kormciaia kniga care îşi datorează originea în forma unor manuscrise sârbeşti mai vechi. Numirea aceasta este identică cu aceea de Pidalion. Ea a servit ca model ediţiei actuale tipărite de arhiepiscopul sârb Sava, pe la începutul secolului XIII. Din Sârbia, Kormciaia kniga a trecut în Bulgaria, de unde în anul 1262 a fost trimisă în Rusia de către despotul bulgar Iacov Sviatoslav la cererea mitropolitului Ciril al II-lea. Kormciaia kniga cuprinde patru părţi. Prima parte cuprinde un tratat istoric despre schisma dintre biserici şi despre încreştinarea ruşilor, despre sinoadele ecumenice şi particulare, precum şi despre Nomocanonul în 14 titluri. Partea a II-a conţine în 41 de capitole Sinopsa canonică comentată de Alexie Aristen. Partea a III-a cuprinde legile practico-bisericeşti. Iar partea a IV-a este un epilog.
  2. Kniga Pravil s-a editat în anul 1839 din ordinul şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ruse.
  3. La anul 1876 a apărut la Moscova, în limba rusă, Pravila de la Moscova, în trei volume.
  4. La sârbi, s-a publicat în 1884 colecţia numită Zbornic, adică Colecţia canoanelor apostolice, ale sinoadelor ecumenice şi locale şi ale Sfinţilor Părinţi. A fost tradusă din greceşte după Sintagma Ateniană.
  5. Între anii 1895-1896 a apărut Colecţia de canoane a Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii, în două volume, publicată de Nicodim Milaş, colecţie tradusă în româneşte de Uroş Kovincici şi prof. dr. Nicolae Popovici, Arad, 2 volume, 1930-1931; 1934-1936.
Reclame