Colectiile grecesti


I. Colectiile grecesti

  1. Călugărul Agapie publică în anul 1787 un codice la Veneţia şi Paris.
  2. Călugărul Christofor publică în anul 1788 la Constantinopol un Kanonicon.
  3. Nomocanonul lui Cotelerie este o compilaţie împărţită în 30 de părţi. Această lucrare a fost întrebuinţată la alcătuirea colecţiei româneşti Pravila cea Mică de la Govora din 1640.
  4. Pidalionul este alcătuit de doi călugări de la muntele Athos, Nicodim şi Agapie, la cererea Patriarhului Neofit al VII-lea al Constantinopolului. Redactarea Pidalionului s-a făcut la anul 1793 şi după aprobarea lui de către Sinodul din Constantinopol a fost tipărit la Leipzig în anul 1800 sub îngrijirea ieromonahului Teodorit. Cuprinsul acestei lucrări este următorul: după o prefaţă urmează canoanele apostolice, ale sinoadelor ecumenice, ale Sfinţilor Părinţi şi canoanele lui Ciprian, Ioan Pustnicul, Nichifor Mărturisitorul, precum şi ale lui Nicolae al Constantinopolului. Ca apendice, urmează un tratat despre gradele de rudenie. A fost tradus şi în limba română de Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi şi Neofit Scriban în anul 1844.
  5. Sintagma Ateniană editată de Ralli şi Potli între anii 1852-1859 sub denumirea de Sintagma Sfintelor şi dumnezeieştilor canoane în 6 volume. Volumul I cuprinde Nomocanonul în 14 titluri cu comentariile lui Balsamon. Volumele II, III şi IV cuprind Canoanele apostolice, ale Sinoadelor ecumenice şi particulare, precum şi cele ale Sfinţilor Părinţi cu comentariile lui Zonaras, Balsamon şi Aristen. Volumul V cuprinde hotărârile canonice ale Sinoadelor patriarhale de la anul 911 până la anul 1835. Volumul VI cuprinde Sintagma lui Vlastares.
  6. Ghedeon a editat la Constantinopol colecţia actelor patriarhatului din Constantinopol între anii 1888-1890.
Reclame