Colectiile de drept bisericesc in perioada I


Colectiile de drept bisericesc in perioada I

Perioada I cuprinde colecţiile de drept numite apostolice. Acestea sunt următoarele:

  1. Învăţătura celor 12 Apostoli a fost descoperită de Mitropolitul Nicomidiei, Filotei Bryenios, în bibloteca mănăstirii Ierusalim din Constantinopol în anul 1875 şi publicată în anul 1883. A fost alcătuită cel mai târziu în prima jumătate a secolului al II-lea, probabil în Egipt de către un autor necunoscut, dar ucenic al Apostolilor. Cuprinsul se împarte în două părţi: partea I conţine descrierea celor două căi, a vieţii şi a morţii, precum şi o instruire a catehumenilor în morala creştină. Partea a doua tratează despre rânduiala bisericească, disciplina şi organizarea Bisericii.
  2. Constituţiile Sfinţilor Apostoli se compune din 8 cărţi cuprinzând învăţături religioase şi morale precum şi dispoziţii privitoare la disciplină. Cartea a VIII-a conţine o rânduială completă a Sfintei Liturghii.
  3. Colecţia canoanelor Apostolice conţine 85 de canoane care prin canonul al doilea al Sinodului Trulan au primit putere obligatorie pentru întreaga Biserică.
  4. Tradiţia Apostolică sau “Rânduiala lui Ipolit”. Această colecţie este atribuită lui Hipolit al Romei. Cuprinsul colecţiei este împărţit în 38 de capitole şi ea ni s-a păstrat în text grec şi latin, cât şi în versiunea arabă şi etiopiană.
  5. Didascalia. Cuprinsul colecţiei este împărţit în 26-39 de capitole. Ea datează din secolele II-III şi s-a păstrat atât în text grec şi latin cât şi în versiuni orientale: siriacă, arabă, etiopiană.
  6. Constitutiones Ecclesiae Aegypticae (Rânduielile Bisericii Egiptene) – colecţie împărţită în 32 de capitole. Ea provine din Egipt şi a fost alcătuită probabil în secolele II-III în Alexandria.
Anunțuri