Autoritatea canoanelor


13. Autoritatea canoanelor

Cu privire la autoritatea canoanelor se consideră că acestea ca legi bisericeşti, sunt în genere tot atât de neschimbătoare sau de intangibile ca şi normele de morală sau adevărurile de credinţă. Trebuie însă se precizăm că nu toate canoanele au acest caracter, întrucât cuprinsul lor diferă şi nu se reduce în totalitate la un fond dogmatic sau moral. Cele cu fond sau cuprins juridic propriu-zis, adică cele ale căror cuprins a fost determinat de condiţiile obiective ale vieţii sociale, sau ale celei sociale bisericeşti în special, sunt supuse schimbării în acelaşi fel în care se schimbă condiţiile care le-au determinat. Cele de cuprins dogmatic sau moral evident că nu sunt şi nu pot fi supuse schimbărilor.

În afară de canoane, Biserica se foloseşte şi de alte tipuri de legi sau de măsuri legale, impuse de dezvoltarea continuă a organizaţiei bisericeşti. Astfel, s-a ajuns ca legiferarea bisericească şi mijloacele de care se serveşte Biserica să devină tot mai numeroase. Ele sunt menite să reglementeze şi în Biserică relaţiile externe, adică acea categorie de relaţii comune pe care o reglementează legile de drept în societatea laică, în stat.

Anunțuri