Antinomia sau coliziunea de legi


3. Antinomia sau coliziunea de legi

Antinomie sau coliziune de legi se numeşte împrejurarea când între dispoziţiile diferitelor legi există contrazicere. În asemenea cazuri trebuie să ţinem seama de următoarele norme:

  1. O lege dată sau confirmată de o autoritate superioară are prioritate faţă de o lege dată sau confirmată de o autoritate inferioară. De exemplu canoanele sinoadelor ecumenice au prioritate faţă de canoanele sau hotărârile sinoadelor particulare. În caz de coliziune între canoane şi legile de stat, vor avea prioritate canoanele deoarece acestea au fost confirmate de o autoritate bisericească superioară, fiind recunoscute de împăraţi, pe când nomocanoanele au fost date numai de împăraţi.
  2. Între două legi date de autorităţi egale, va învinge legea cea mai nouă, conform principiului latin: “lex posterior derogat priori”.
  3. O lege specială are prioritate faţă de o lege generală, dar nu şi faţă de o lege particulară sau universală.
Anunțuri