Actele normative ale unor organizatii nestatale


4. Actele normative ale unor organizatii nestatale

Din complexitatea aspectelor legate de actele organizaţiilor nestatale, pe noi ne interesează numai actele normative, respectiv cele care conţin norme de conduită. Aşa fiind, considerăm că actele normative elaborate de organizaţiile obşteşti şi sancţionate de stat, constituie şi ele un izvor de drept. Amintim în acest sens dreptul canonic, instituit de Biserica Catolică, având o largă răspândire în Europa apuseană în Evul Mediu. Normele sale priveau organizarea Bisericii, raporturile dintre aceasta şi stat, precum şi unele aspecte ale vieţii personale (căsătoria, familia), precum şi unele reglementări penale şi procesual penale. Este cunoscută culegerea dreptului canonic făcută de călugărul Gratiani (Decretum Gratiani) începută în secolul XII, care a devenit mai târziu baza culegerii dreptului canonic – Corpus Jurici Canonici, adevărat corespondent al lui Corpus Juris Civilis în Evul Mediu. În aceeaşi ordine de idei menţionăm şi dreptul musulman care continuă că exercite o influenţă destul de puternică în unele state arabe şi islamice.

În încheierea analizei diferitelor izvoare ale dreptului se cuvine să menţionăm faptul că în fiecare epocă istorică, de la o ţară la alta, locul şi ponderea diferitelor izvoare au cunoscut aspecte şi nuanţe proprii, specifice. În acelaşi timp este de reţinut împrejurarea că în cadrul aceluiaşi stat, izvoarele de drept nu se manifestă izolat unul de altul ci, dimpotrivă, ele se află într-o legătură organică, sistematică, de complementaritate şi subordonare, toate laolaltă alcătuind sistemul dreptului dintr-un stat într-o anumită perioadă istorică.

Anunțuri