Trasaturile sau caracteristicile normelor canonice


2. Trasaturile sau caracteristicile normelor canonice

Normele canonice prezintă unele caracteristici în raport cu principiile sau normele religioase şi cu normele morale rezultate din acestea. Norma canonică, principiul sau regula de drept canonic, are un rol deosebit în ansamblul normelor religioase şi morale, rol ce decurge din poziţia pe care o are dreptul canonic în Biserică şi din forţa de interesare pe care o exercită asupra conduitei credincioşilor. Norma canonică are în principiu ca orice normă juridică în general, un caracter imperativ, general şi abstract. Caracterul imperativ al normelor canonice rezultă din faptul că ea stabileşte o comportare obligatorie de la care nu admite nici o abatere. Ea arată cum trebuie să se comporte credinciosul în relaţiile sale cu caracter social, indică model de conduită obligatoriu în cadrul Bisericii. Caracterul general al normei canonice se manifestă în faptul că regula sau principiul vizează totalitatea împrejurărilor particulare ce cad sub incidenţa formulei sale generale. În acelaşi timp, norma canonică este formulată în mod impersonal, adresându-se nu individului, ci unei categorii de persoane sau tuturor credincioşilor.

Ţinând seama de caracteristicile normei canonice, ea poate fi definită în felul următor: norma canonică este, deci, un principiu sau o regulă de conduită cu caracter general şi impersonal, instituită sau sancţionată de Biserica a cărei respectare este obligatorie şi garantată de organele puterii bisericeşti şi de opinia obştii credincioşilor din cadrul Bisericii.

Norma canonică are ca obiect de reglementare conduita credincioşilor în relaţiile lor religios-morale cu caracter social. Ea se adresează totdeauna credincioşilor, voinţei şi conştiinţei lor, fiind o normă bisericească cu caracter social, religios-moral. Ea nu se poate aplica la acţiuni care sunt independente de voinţa şi conştiinţa credincioşilor. De aceea, normele dreptului canonic, ca de altfel orice norme de drept, nu se adresează persoanelor declarate incapabile.

Anunțuri