Definitiile unor filosofi contemporani


d) Definitiile unor filosofi contemporani

Încercând să facem o grupare a diferitelor definiţii – grupare cu totul convenţională şi relativă – vom distinge: definiţii de nuanţă accentuat filosofică; definiţii de nuanţă formal-normativistă şi definiţii sociologice.

O definiţie cu puternice nuanţe filosofice este dată de marele filosof german Immanuel Kant care pornind de la concepţia sa că fiecare om posedă o voinţă liberă ca pe un bun înnăscut şi inalienabil, pentru convieţuire este necesar să intervină limitarea lor reciprocă, realizată prin drept. Dreptul este deci, după Kant, totalitatea condiţiilor în care voinţa liberă a fiecăruia poate exista cu voinţa liberă a tuturora, în conformitate cu o lege universală a libertăţii.

Mergând pe acelaşi raţionament al gândirii kantiene profesorul Mircea Djuvara scrie că “regula de drept, aşadar, este norma necondiţionată de conduită raţională referitoare la faptele externe ale persoanelor în contact cu alte persoane”. Înscriindu-se în acelaşi curent de gândire neo-kantiană, profesorul Eugeniu Speranţia consideră ca cea mai adecvată definiţie a dreptului cea care-l înfăţişează ca “un sistem deductiv de norme sociale destinate ca printr-un maximum de justiţie realizabilă să asigure un maximum de socialitate într-un grup social determinat”.

În grupul definiţiilor cu nuanţă formal-normativistă le redăm pe cea a juriştilor Gaston Jeze şi Jean Louis Bergel. Primul arată că “dreptul unei ţări este ansamblul regulilor judecate ca bune sau rele, utile sau nefaste – care la un moment dat sunt aplicate efectiv de către practicieni sau tribunale”. J. L. Bergel arată că “dreptul este ansamblul regulilor de conduită, într-o societate mai mult sau mai puţin organizată, care reglementează raporturile sociale şi a căror respect este asigurat, la nevoie, prin constrângere publică”.

Dintre unele definiţii datorate unor autori aparţinând orientării sociologice o redăm pe cea a cunoscutului jurist francez reprezentant al curentului solidarităţii sociale, Leon Duguit care arată că regula de drept este “linia de conduită care se impune indivizilor în societate, respectul căreia este considerat la un moment dat de către o societate ca o garanţie a interesului comun şi a cărei violare antrenează o reacţie colectivă împotriva autorului acestei violări”.

Anunțuri