Ce se intelege prin Biserica din punct de vedere juridic?


4. Ce se intelege prin Biserica din punct de vedere juridic?

Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica atât din punct de vedere dogmatic, adică fondul, cât şi ca societate văzută, ca organism social, adică forma.

Din punct de vedere dogmatic, Biserica este comuniunea şi comunitatea oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt, în care aceştia, prin credinţa în Hristos, care are ca bază Revelaţia dumnezeiască cuprinsă în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, precum şi lucrarea Duhului Sfânt în Sfintele Taine, Ierurgii şi celelalte slujbe ale ei, îşi dobândesc mântuirea.

Din punct de vedere formal, Biserica este o societate văzută, un organism social. De aceea, Biserica în calitate de organism social a primit de la Mântuitorul Iisus Hristos toate mijloacele necesare ordinei juridice şi anume: autoritatea, norme, ascultare şi pedepse.

Din punct de vedere juridic, Biserica este totalitatea oamenilor care cred în Iisus Hristos, se botează în numele Sfintei Treimi, au aceeaşi unitate de credinţă (Sfintele Taine), şi sunt conduşi spre mântuire de către Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor legitimi, episcopii şi preoţii, capul Bisericii fiind Mântuitorul Iisus Hristos Însuşi.

Reclame