Februarie 22


22 Februarie


22- Februarie - unsufletortodox


In această lună, ziua a douăzeci si doua pomenirea aflării moastelor sfinŢilor mucenici din Evghenia, care s-a intamplat in zilele impăratului Arcadiu.

Pe cand scaunul Constantinopolului era carmuit de preasfinŢitul Toma, mulŢime de sfinte moaste s-au aflat zăcand in pămant. Indată au fost ridicate, cu cinste, de arhiereu si făcandu-se acolo adunare de mult popor, mulŢi s-au tămăduit de boli fără de leac. Iar după caŢiva ani, prin dumnezeiasca arătare, s-a descoperit unui oarecare Nicolae, care era cleric si scriitor bun, că unele dintr-acele moaste erau ale lui Andronic si ale Iuniei, de care pomeneste dumnezeiescul apostol Pavel in Epistola către Romani.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru si mărturisitorului Atanasie, cel din mănăstirea sfinŢilor Petru si Pavel.

Acest cuvios s-a născut in Constantinopol, avand părinŢi cucernici, cinstitori de Dumnezeu si foarte bogaŢi. Fiind evlavios, din fragedă varstă a dorit să imbrace schima monahicească. Pentru aceasta ducandu-se intr-o mănăstire care se găsea langă Nocomidia, in apropierea mării, a fost tuns acolo. Si atat s-a inălŢat cu faptele bune, incat si impăraŢilor s-a făcut cunoscut. Pe vremea lui Leon sfăramătorul de icoane, fiind insă parat că cinsteste preacuratele icoane, a fost supus la multe chinuri, la amară izgonire si la necazuri. Rămanand insă neplecat si credinŢa ortodoxă pană la sfarsit păzind-o, s-a mutat către Domnul.

Tot in această zi, pomenirea sfintei Antusa si a celor doisprezece slujitori ai ei, care de sabie s-au săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Sinetos.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosilor părinŢilor nostri Talasie si Limneu.

Dintre acestia, Talasie si-a făcut o locuinŢă de sihastru intr-un munte oarecare, pe toŢi covarsind cu curăŢia vieŢii si cu smerenia gandului. Iar Limneu, fiind atras către viaŢa sihăstrească, s-a dus la pomenitul Talasie, foarte tanăr fiind. Si invăŢand de la acela sihăstrească petrecere, de acolo s-a dus la pururea fericitul Maron, a cărui viaŢă ravnind, s-a hotărat să vieŢuiască fără de acoperămant. Si ducandu-se pe varful unui munte ce se găsea deasupra unui sat cu numele Targala a petrecut acolo, vieŢuind sihăstreste; fără a-si face colibă, cort sau căsuŢă, ci numai cu un Ţarc de pietre, pe sine ocolindu-se, avea cerul drept acoperămant. Pentru aceasta a luat de la Dumnezeu si darul minunilor; incat si demoni alunga si boli vindeca, urmand intru totul sfinŢilor apostoli. Pe cei lipsiŢi de vederi, ce erau siliŢi să cersească, i-a adunat laolaltă si făcandu-le chilii, după numărul lor, le-a poruncit să petreacă intr-insele, aducandu-le hrana de care aveau nevoie, de la cei ce veneau la dansul. Si timp de treizeci si opt de ani incheiaŢi petrecand fără de acoperămant, si-a dat duhul lui Dumnezeu in pace.

Tot in această zi, pomenirea sfantului Telesfor, episcopul Romei, care in pace s-a săvarsit.

Tot in acesta zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Varadat.

Acesta era din cetatea Antiohiei si imbrăŢisand viaŢa sihăstrească si plină de inŢelepciune, s-a inchis pe sine intr-o chilioară. De acolo apoi s-a dus pe o culme de deal mai inaltă si si-a făcut o chilioară de lemn, atat de mică, incat abia ii incăpea trupul in ea, fiind silit pururea să se plece. Căci nu avea inălŢimea potrivită cu trupul său, nici scandurile nu erau bine stranse intre ele, incat nu-l apăra nici de ploaie nici de arsiŢa soarelui. Multă vreme vieŢuind in acest loc, mai in urmă a iesit, supunandu-se indemnurilor lui Teodot episcopul Antiohiei. In toată viaŢa, el a fost pătruns de infocată osardie si de dragoste dumnezeiască, si se silea a pătimi pentru dobandirea cununilor, pe care astepta să le primească, mutandu-se către Dumnezeu.

Tot in această zi, pomenirea celui intre sfinŢi părintele nostru Vlasiu, papa Romei, care in pace s-a săvarsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.