Februarie 16


16 Februarie


16- Februarie - unsufletortodox


In această lună, ziua a saisprezecea, pomenirea sfinŢilor mucenici: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc, Porfiriu, Iulian, Teodul, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil si Daniil.

Acesti măreŢi mucenici, in anul al saselea al prigoanei lui DiocleŢian impotriva crestinilor, au fost adusi la mucenicie, din multe cetăŢi si din felurite chipuri de viaŢă, de mestesuguri si de dregătorii, uniŢi fiind insă numai prin credinŢa lui Hristos. Si fuseseră prinsi in acest chip: vrand să treacă prin porŢile Cezareei si intrebandu-i păzitorii care erau la porŢi, cine sunt si din ce loc vin, ei au răspuns că sunt crestini, si că patria lor este Ierusalimul cel de sus. Drept aceia au fost prinsi si dusi inaintea ighemonului cu toŢii: Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil si Daniil; după multe chinuri au primit condamnarea la moarte prin sabie. O dată cu ei au fost tăiaŢi si Pamfil, Seleuc, Valent si Pavel; iar Porfiriu cerand trupul lui Pamfil, stăpanul său, a fost prins si băgat in foc; asemenea si Iulian, imbrăŢisand trupurile sfinŢilor si sărutandu-le, a fost băgat si el in foc; iar Teodul, fiind răstignit pe un lemn, si-a săvarsit in acest chip mucenicia sa.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici cei din Martiropole, si a preacuviosului Maruta, cel ce a făcut cetatea pe numele mucenicilor.

Acest cuvios Maruta a fost episcop. El a fost trimis de impăratul Teodosie, sol către impăratul persilor. Pentru prisosul bunătăŢii sale, de mare cinste invrednicindu-se la persi, mai vartos si din aceea că a izbăvit pe fiica impăratului ce era Ţinută de un duh viclean, a cerut moastele sfinŢilor ce suferiseră mucenicia in Persia. Si zidind cetate in numele lor, a pus moastele intr-insa; iar după caŢiva ani de la aceasta, a adormit si el in ziua in care se făcea pomenirea sfinŢirii cetăŢii acesteia. Pentru aceasta si prăznuirea sa se face impreună cu mucenicii.

Tot in această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Flavian.

Acest cuvios părinte al nostru Flavian, ducandu-se pe varful unui munte si făcandu-si o chilioară, s-a inchis intr-insa. Si a petrecut acolo saizeci de ani, fără să vorbească cu cineva si fără să fie văzut de cineva; si plecandu-si cugetul in inima sa, gandea la Dumnezeu si de la El lua toată mangaierea, după proorocia ce zice: „Dasfătează-te in Domnul, si-Ţi va da Ţie cererile inimii tale”. Printr-o deschizătură mică intr-unul din pereŢii chiliei sale scotea afară mana si primea hrana ce i se aducea; insă ca să nu fie văzut de cei din afară, locul pe unde scotea mana afară era săpat ca un arc de cerc. Hrana lui era legumele muiate, pe care le manca o dată pe săptămană. In asemenea chip vieŢuind fericitul, toŢi cei saizeci de ani nu si-a schimbat nicidecum hrana, nici această inaltă petrecere a sa. Prin aceasta s-a imbogăŢit de la Dumnezeu cu darul minunilor si al tămăduirilor. Astfel petrecandu-si viaŢa sa fericitul, a schimbat această vremelnică viaŢă plină de osteneli cu viaŢa vesnică si fericită, intru care acum se veseleste.

Tot in această zi, pomenirea celui intre sfinŢi părintelui nostru Flavian, patriarhul Constantinopolului.

Acest sfant a fost preot al sfintei Biserici din Constantinopol; si pentru multa sa infranare si imbunătăŢită petrecere, cu voinŢa lui Dumnezeu si cu alegerea impăratului, a Senatului si a Sfantului Sinod a fost hirotonit patriarh al acestei Biserici. Iar prin ingăduinŢa lui Dumnezeu, a fost scos de ereticul Dioscor si cei de un cuget cu el, după ce Ţinuse patriarhia un an si zece luni si a fost trimis in surghiun. Si multe chinuri suferind pentru credinŢa ortodoxă si căzand in boală, s-a mutat către Domnul.

Tot in această zi, pomenirea sfantului cuvios si mucenic Romano cel din Carpenisia, care mărturisind in Constantinopol, la anul 1694, prin sabie s-a săvarsit.

Acest sfant neomartir a fost ucenic al Sfantului Acachie Kavsokalivitul, iar viaŢa lui este scrisă pe larg in ViaŢa cuviosului Părintelui nostru Acachie Kasokalivitul si Athonitul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Anunțuri