Februarie 9


9 Februarie


9- Februarie - unsufletortodox


In această lună, ziua a noua, pomenirea sfantului mucenic Nichifor.

Sfantul Nichifor a trăit pe vremea impăraŢilor Valerian si Galin, si era om de jos. El avea ca prieten pe un preot al Bisericii crestine, cu numele de Sapriciu, care din indemn diavolesc, s-a pornit cu ură asupra sfantului Nichifor si-i purta pizmă. Insă cand Sapriciu a fost prins de slujitorii idolilor si supus la multe chinuri, sfantul Nichifor a trimis la el mijlocitori, cerandu-i iertare, dar acesta nu a voit să audă de rugăciunile lui. Dar cand sfantul Nichifor a văzut că duc pe Sapriciu să-i taie capul, a alergat si a căzut la picioarele lui, cerandu-i iertare. Si, aducandu-i aminte de poruncile lui Hristos privitoare la dragostea crestină, Sapriciu nu l-a ascultat. Si, trecand prin multe chinuri si apropiindu-se de cunună si de răsplată, ca unul care urma să fie junghiat pentru Hristos, Sapriciu n-a primit să-i dea sfantului Nichifor iertare si dezbrăcat fiind de ajutorul lui Dumnezeu, a zis călăilor: lăsaŢi-mă, că voi aduce jertfă idolilor. Atunci sfantul Nichifor, văzand aceasta s-a dat pe sine călăilor, si mărturisind pe faŢă pe Hristos, i s-a tăiat capul din porunca tiranului, luand indată răsplata dragostei pe care se nevoia să o plinească pentru Dătătorul dragostei, Hristos.

Tot in această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Roman Cilicianul.

Acest cuvios Roman, fiind cilician de neam din cetatea Rosos s-a nevoit pentru fapta bună in Antiohia. Căci făcandu-si o căscioară in afară de zidurile cetăŢii, la o margine, se nevoia sihăstreste fără a intrebuinŢa foc si fără a avea lumină de lumanare. Hrană avea paine si sare; băutură, apă de izvor; avea haină de peri de capră; si părul lung ajungea pană la picioare. Si mult dar i s-a dat lui de la Dumnezeu: că a vindecat multe boli grele, si multe femei sterpe prin rugăciunile lui au dobandit prunci. Si astfel bine nevoindu-se a adormit in pace.

Tot in aceasta zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Marcel episcopul Siciliei, Filagriu episcopul Ciprului si Pangratiu episcopul Tavromeniei.

Acesti sfinŢi au fost catesitrei ucenici ai sfantului apostol Petru. Si incă de pe cand umbla Hristos cu trupul pe pămant si făcea minuni, Marcel auzind, s-a dus de la Antiohia la Ierusalim, impreună cu Pangratiu, ca să-L vadă. Pangratiu de atunci făcandu-se cunoscut sfantului Petru, după inălŢarea lui Hristos, i-a urmat lui Petru si, fiind făcut de acesta episcop al Tavromeniei si slujitor al lui Hristos, a fost omorat pe ascuns de eleni. Iar Marcel, fiind hirotonisit de asemenea episcop al Siciliei si pe mulŢi din necredinciosi intorcandu-i către Domnul, s-a săvarsit din viaŢă. Tot astfel si Filagriu, ajungand arhiereu la Cipru, si invăŢand si acolo in numele lui Hristos si multe chinuri suferind pentru adevărata credinŢă, s-a mutat către Domnul.

Tot in această zi, pomenirea sfantului sfinŢitului mucenic Petru Damaschin, care de sabie s-a săvarsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Reclame