Februarie 8


8 Februarie


8- Februarie - unsufletortodox


In această lună, ziua a opta, pomenirea sfantului măritului marelui mucenic Teodor Stratilat.

Acest sfant a trăit pe vremea impăratului Liciniu. Se trăgea după neam din Evhaita si locuia in Iracleea, care se află langă marea Neagră. El intrecea pe mulŢi cu podoaba sufletului, cu frumuseŢea trupului si cu puterea cuvintelor; si toŢi căutau să-i castige prietenia. Chiar si Liciniu s-a găsit multă vreme in legătură cu el, cu toate că auzise că este crestin si că defăimase pe idoli. Odată Liciniu a trimis pe caŢiva bărbaŢi din Nicomidia, care erau de acelasi rang cu Teodor, si le-a poruncit să aducă cu cinste inaintea lui pe mucenic. Cand acestia s-au intors si i-au spus lui Liciniu răspunsul fericitului Teodor (cum că se cădea mai degrabă ca impăratul să se ducă acolo, cu cei mai mari dintre zeii lui) atunci impăratul a pornit indată la Iracleea. Iar sfantul Teodor, pregătit de mai inainte fiind prin vedenii ce i-au fost trimise in vis de Dumnezeu, cand a auzit că Liciniu se apropie, a incălecat pe cal si i-a iesit inainte, cinstindu-l precum se cuvine. Si Liciniu intinzandu-i mana dreaptă, si intrebandu-l de sănătate, a intrat in cetate, si sezand intr-un loc inalt, indemna pe fericitul Teodor, să aducă jertfă zeilor săi. Iar sfantul, cerand lui Liciniu pe zeii cei mai de seamă, ca si cum ar fi voit să-i cinstească mai intai acasă, si numai după aceasta să le aducă si jertfe de obste, impăratul dandu-i voie, el a luat pe zeii cei de aur si de argint, si la miezul nopŢii i-a sfăramat, si făcandu-i pe toŢi mici bucăŢi, i-a impărŢit celor săraci si celor lipsiŢi. Si cand s-a făcut ziuă MaxenŢiu Comentarisie a spus impăratului, că a văzut capul zeiŢei celei mari, Artemida, in mainile unui sărac. De aceea, din porunca lui Liciniu, sfantul a fost prins si adus inaintea lui, unde a fost supus la nenumărate chinuri si apoi a fost aruncat in temniŢă cu picioarele in butuci, unde a petrecut acolo nemancat sapte zile. După aceea iarăsi a fost scos si supus la si mai grele chinuri in timp ce era pironit pe cruce, in văzul mulŢimii din care mulŢi luau parte la chinuirea sfantului, care răbda chinurile cu ajutorul lui Dumnezeu. Văzand aceasta, au crezut in Hristos optzeci si cinci de oameni si după dansii alŢi trei sute de slujitori, a căror căpetenie era antipatrul Chestiu, care fiind trimisi să omoare pe cei dintai, au crezut in Hristos. Si dacă Liciniu, a văzut că se face zgomot mult in cetate, a poruncit să se taie capul sfantului. Dar mulŢime multă de crestini s-a ridicat să-i oprească si abia potolindu-i sfantul, si făcand rugăciuni către Hristos, i-au tăiat capul, săvarsindu-si astfel calea muceniciei sale. Iar sfintele lui moaste au fost mutate din Iracleea la Evhaita, si puse in locasul părinŢilor săi, precum a poruncit mucenicul, lui Avgar, tahigrafului său, să facă. Acesta, fiind de faŢă la mucenicia lui, a scris mai pe larg toată istoria muceniciei sale, intrebările pe care le-a primit si răspunsurile pe care le-a dat si a mai descris si vremea si chipurile chinurilor sale de multe feluri, precum si ajutorul pe care l-a primit de la Dumnezeu.

Tot in această zi, pomenirea sfantului prooroc Zaharia.

Numele Zaharia se talcuieste: pomenirea lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israel din seminŢia lui Levi, si s-a născut in Galaad. A venit apoi in Ierusalim din Ţara caldeilor, bătran foarte; si aflandu-se acolo, a proorocit multă vreme poporului si a dat multe semne pentru dovedirea celor grăite de el. A spus lui Iosedec, că va naste fecior si se va face preot al Domnului in Ierusalim. A binecuvantat pe Salatiil pentru fiul său, zicandu-i: tu vei naste fiu si vei pune numele lui Zorobabel. Si in vremea lui Cirus, impăratul persilor, a dat semn, despre Cresus impăratul Lidiei. Si a mai infăŢisat cele cu privire la prădarea Ierusalimului, la sfarsitul lui Israel, la inceputul si sfarsitul limbilor si la dăramarea templului; si cu privire la incetarea proorocilor, a preoŢilor si a sambetelor, si cu privire la judecata a doua. Si proorocind si alte multe, a răposat in bătraneŢi bune; si a fost ingropat aproape de mormantul proorocului Agheu.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Nichifor si Stefan, care prin sabie s-au săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfintelor surori Marta si Maria, si a cuviosului Licarion mucenicul, care de sabie s-au săvarsit.

Sfintele Marta si Maria, fiind surori, vieŢuiau in singurătate, păzindu-si fecioria. Trecand pe acolo pe unde petreceau ele ighemonul locului, ele scoŢand capul pe fereastră au strigat că sunt crestine. Si ighemonul induiosandu-se de moartea lor cea in floarea varstei, ele au grăit impotrivă arătand ca moartea cea pentru Hristos nu este moarte, ci viaŢă fără de sfarsit. Tot asemenea si Licarion care era un copil, ce trăia laolaltă cu ele, spunand că este crestin, din porunca ighemonului a fost răstignit impreună cu ele pe cruce. Si fiind impunsi cu sabia de călăi, si-au dat sfintele lor suflete in mainile lui Dumnezeu.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Filadelf si Policarp.

Tot in această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Macarie, episcopul Pafosului.

Tot in această zi, pomenirea cuviosului Perghet.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Reclame