Februarie 2


2 Februarie


2- Februarie - unsufletortodox


In această lună, in ziua a doua, se prăznuieste Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, cand La primit dreptul Simeon in braŢele sale.

In această zi Biserica sărbătoreste un eveniment important din viaŢa pămantească a Domnului Nostru Iisus Hristos (Luca 2:22-40). După patruzeci de zile de la nasterea Sa, Pruncul Sfant a fost dus la Templul Ierusalimului, centrul vieŢii religioase a naŢiunii. După Legea lui Moise (Levitic 12:2-8), femeia care a născut un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre in Templul Domnului timp de patruzeci de zile. La implinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu si aducea jertfă Domnului un miel sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. Preasfanta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare deoarece ea a născut fără stricăciune pe Izvorul CurăŢiei si SfinŢeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului.

In acea vreme, Părintele si dreptul Simeon (prăznuit pe 3 februarie) trăia in Ierusalim. Lui i s-a proorocit că nu va muri pană nu va vedea pe Mesia cel promis. Prin har de sus, Sf. Simeon s-a dus la Templu chiar cand Sfanta Fecioară Maria si Sf. Iosif veneau cu Pruncul Iisus să implinească Legea.

Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a luat pe prunc in braŢe si mulŢumind Domnului, a rostit cuvintele pe care le auzim repetate la fiecare slujbă a vecerniei: „Acum slobozeste pe robul Tău, după cuvantul Tău, in pace, Că ochii mei văzură mantuirea Ta, pe care ai gătit-o inaintea feŢei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor si slavă poporului Tău Israel.” (Luca 2:29-32). Sf. Simeon i-a spus Sfintei Fecioare: „Iată, Acesta este pus spre căderea si spre ridicarea multora din Israel si ca un semn care va starni impotriviri. Si prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gandurile din multe inimi.” (Luca 2:34-35).

La Templu se afla si proorociŢa Ana, o văduvă de 84 de ani, fiica lui Fanuel (3 februarie)” si nu se depărta de templu, slujind noaptea si ziua in post si in rugăciuni. Si venind ea in acel ceas, lăuda pe Dumnezeu si vorbea despre Prunc tuturor celor ce asteptau mantuire in Ierusalim.” (Luca 2:37-38).

In icoana care reprezintă această sărbătoare proorociŢa Ana Ţine un pergament in mană pe care scrie: „Acest prunc a adus cerul si pămantul.” Inainte de nasterea lui Hristos, bărbaŢii si femeile drepte in credinŢă trăiau cu speranŢa venirii lui Mesia cel promis. DrepŢii Simeon si Ana, ultimii credinciosi din Legea Veche, au fost consideraŢi vrednici de a-L intampina pe Mantuitorul in Templu.

Sărbătoarea Intampinării Domnului este una din cele mai vechi sărbători religioase crestine. Noi avem slujbe inchinate acestei sărbători, intocmite de sfinŢii episcopi Metodie din Patara (+ 312), Chiril al Ierusalimului (+ 360), Grigorie Teologul (+ 389), Amfilohie din Iconium (+ 394), Grigore de Nyssa (+ 400) si Ioan Hrisostom (+ 407). In ciuda originilor sale antice, această sărbătoare nu a fost prăznuită atat de fastuos decat din sec. al VI-lea.

In anul 528, in timpul impăratului Iustinian, un cutremur mare a ucis mulŢi oameni in Antiohia. După această nenorocire au mai venit si altele: in 541 a izbucnit o epidemie de ciumă groaznică in Constantinopol, omorind mii de oameni in fiecare zi. In această perioadă de mari suferinŢe au inceput să se facă slujbe speciale (litii) de izbăvire de rău, mai ales in timpul sărbătorii Intampinarea Domnului si ciuma a incetat. Astfel, pentru a da slavă lui Dumnezeu, biserica a ridicat la un rang mai inalt această sărbătoare. Mai mulŢi imnografi ai bisericii au impodobit această sărbătoare cu imnurile lor: Sf. Andrei Criteanul in sec. al VII-lea, Sf. Cosma Episcopul Maiumei, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Gherman Patriarhul Constantinopolului in sec. al VIII-lea si Sf. Iosif Arhiepiscopul Tesalonicului in sec. al IX-lea.

Tot in această zi cinstim icoana Maicii Domnului numită „Imblanzirea inimilor impietrite” sau „ProfeŢia lui Simeon”.

Aici Maica Domnului apare fără Pruncul Iisus si cu sapte săbii care-i străpung pieptul: trei din partea stangă, trei din dreapta si una de jos. O icoană asemănătoare numită „Cele sapte săbii” (sărbătorită in 13 august) infăŢisează trei săbii din stanga si patru din dreapta.

Icoana „ProfeŢia lui Simeon” simbolizează implinirea profeŢiei de către dreptul Simeon si anume: „si prin sufletul tău va trece sabie .” (Luca 2:35).

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Agatador.

Acest sfant, pe cand era tanăr, a fost dus la stăpanitorul cetăŢii Tiana, unde, prin mărturisirea lui Hristos, a fost chinuit in multe chipuri. In timpul chinuirilor, sfantul si-a dat sufletul in mana lui Dumnezeu.

Tot in această zi, pomenirea sfantului noului mucenic Iordan din Trapezunt, care a suferit mucenicia in Constantinopol, la anul 1650, cand de sabie s-a săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului noului mucenic Gavriil, care a suferit mucenicia in Constantinopol, la anul 1676, cand de sabie s-a săvarsit.

Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Reclame