Februarie 1


1 Februarie


1- Februarie - unsufletortodox


In această lună in ziua intai, pomenirea sfantului mucenic Trifon si Inainteprăznuirea Intampinării Domnului Dumnezeu si Mantuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfantul Mucenic Trifon s-a născut in Frigia, unul din districtele Asiei Mici, in satul Lampsacus. Incă din tinereŢe Domnul l-a invrednicit cu puterea izgonirii demonilor si a vindecării diferitelor boli. Odată, mucenicul a salvat intreaga sa comunitate de la infometare, oprind cu puterea rugăciunii, invazia lăcustelor care devorau culturile si granele oamenilor.

Sf. Trifon a devenit faimos o dată cu izgonirea unui demon din fiica impăratului roman Gordian (238-244) si atunci cand ii ajuta pe cei neputinciosi nu le cerea altceva decat credinŢă in Mantuitorul Iisus Hristos cu a Cărui slavă ii vindeca.

Cand la tronul imperial a ajuns impăratul Decius (249-251), acesta a inceput o persecuŢie atroce impotriva crestinilor. Cineva l-a parat comandantului Aquilinus pe Sf. Trifon spunandu-i că acesta propovăduia cu mare evlavie credinŢa in Hristos si că pe mulŢi i-a botezat. Curand sfantul a fost arestat si interogat, timp in care si-a apărat cu putere credinŢa sa.

Pentru mărturisirea sa sfantul a fost supus unor torturi ingrozitoare: a fost lovit cu batele, trupul i-a fost scrijelit cu gheare de fier, a fost ars, i s-au bătut cuie in tălpi si dus prin oras pe jos. Toate acestea sfantul le-a indurat cu răbdare.

In cele din urmă a fost condamnat la tăierea capului cu sabia. Sfantul mucenic sa rugat inainte de execuŢie, mulŢumind lui Dumnezeu pentru că l-a intărit in incercările sale. El s-a mai rugat Domnului să miluiască pe cei care-l vor chema in ajutor. Cand soldaŢii au ridicat sabia să-i taie capul, sfantul si-a si dat sufletul in mainile lui Dumnezeu, acestea petrecandu-se in Niceea, in anul 250.

Crestinii au infăsurat trupul sfantului intr-un giulgiu curat, cu intenŢia de a-l ingropa in Niceea, acolo unde a suferit, dar sfantul li s-a arătat si le-a cerut să-i ducă trupul in satul natal, Lampsacus. Mai tarziu, moastele Sfantului Trifon au fost mutate la Constantinopol si apoi la Roma.

In Rusia, Sf. Trifon este considerat sfantul patron al păsărilor deoarece, după cum se povesteste, odată łarul Ivan cel Groaznic a iesit la vanătoare iar ingrijitorul soimului a scăpat din neatenŢie pasărea preferată a Ţarului. Acesta i-a dat termen ingrijitorului Trifon Patrikeiev să aducă pasărea in trei zile, iar dacă nu, va fi condamnat la moarte. Trifon a căutat pasărea prin toată pădurea dar fără rezultat.

In cea de-a treia zi, sfarsit de oboseală după atata căutare, ingrijitorul s-a intors la Moscova, la locul numit Crangul Marinaya. Intinzandu-se ca să se odihnească, s-a rugat sfantului patron al său, Sf. Mucenic Trifon, chemandu-l in ajutor.

In vis a văzut un tanăr pe un cal alb care Ţinea pe mană soimul Ţarului. Acesta ia spus: „Ia pasărea pierdută si o du Ţarului si nu te mai necăji.” Cand s-a trezit, ingrijitorul a zărit pasărea stand pe un brad. A luat-o, a dus-o Ţarului si i-a spus ce ajutor miraculos a primit de la Sf. Mucenic Trifon. Drept mulŢumire că i-a salvat viaŢa, Trifon Patrikeiev a construit o capelă in locul unde i-a apărut Sf. Trifon. Mai tarziu, a construit chiar si o biserică cu hramul Sf. Trifon in Moscova.

In Biserica Ortodoxă Rusă sfantul este slăvit ca si protectorul divin al Moscovei.

In multe icoane rusesti, Sfantul Trifon apare cu un soim pe braŢ.

Tot in aceasta zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Petru cel din Galatia.

Acest vlăstar al galatenilor, celor din apropiere de Ancira, a petrecut cei dintai sapte ani cu părinŢii lui. După aceea s-a dus la Ierusalim pentru invăŢătură si pentru ca să vadă Sfintele Locuri ; iar de acolo a mers la Antiohia, unde, afland un mormant gol, a intrat intr-insul. Mormantul acesta avea un cerdac inconjurat de un gărduleŢ si aici primea pe cei ce veneau la el. Manca, la două zile o dată, puŢină paine si bea apă cu măsură. Cu rugăciunea lui a tămăduit mai intai pe unul, pe care l-a făcut impreuna-locuitor cu dansul si a vindecat de durerea ochilor pe maica fericitului Teodoret, episcopul Cirului, care era smerită si plăcută lui Dumnezeu; mai tarziu a scăpat-o de moarte, atunci cand a avut o nastere grea si s-a găsit in primejdie. A vindecat pe un bucătar, care era necăjit de duhurile cele necurate, si pe un Ţăran care suferea de aceeasi patima. A impiedicat pe voievodul cetăŢii de la incercarea de a silui pe o fecioara orbindu-l. Trăind timp de nouăzeci si doi de ani in chip bineplăcut lui Dumnezeu, si-a dat in pace sufletul Domnului, primind cununa nevoinŢelor sale.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Vendimian.

Acest sfant a fost ucenicul sfantului AuxenŢiu; iar după săvarsirea din viaŢă a lui AuxenŢiu, afland o crăpătură intr-o stancă si zidindu-si inăuntrul ei o chilioara, a petrecut acolo patruzeci si doi de ani, ducand mari lupte si dobandind mari biruinŢe asupra demonilor. Iar cand s-a apropiat timpul sa se mute către Domnul, a ingenunchiat pe pămant si si-a dat sfantul său suflet in mainile lui Dumnezeu.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Vasile mărturisitorul, arhiepiscopul Tesalonicului, care era de neam din cetatea Atena.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosului Timotei, care in pace s-a săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Tion, cu cei doi prunci, care de sabie s-au săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Carion, care s-a săvarsit tăindu-i-se limba.

Tot in această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Perpetua si a celor impreună cu dansa : Satar, Revcat, Satornil, Secund si Felicitas.

Sfanta muceniŢă Perpetua era din cetatea Vutritanilor, din Africa. A fost prinsă de către necredinciosi si adusă inaintea conducătorului de oaste, impreună cu mai mulŢi tineri, care erau incepători in ale credinŢei. Asupra sfintelor Perpetua si Felicitas, a fost slobozită o vacă sălbatică, ce a năvălit asupra lor si le-a sfasiat. Apoi si ceilalŢi sfinŢi au fost omoraŢi cu sabia, de mulŢimea necredinciosilor.

Tot in această zi, pomenirea sfantului noului Mucenic Anastasie Naupliotul, care a mărturisit in Nauplia, la anul 1755 si fiind tăiat in bucăŢi, s-a săvarsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Anunțuri