Ianuarie 31


31 Ianuarie


31- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treizeci si una, pomenirea SfinŢilor făcători de minuni si doctori fără de arginŢi, Chir si Ioan.

Acesti sfinŢi mucenici au trăit în zilele împăratului DiocleŢian.

Chir era din Alexandra, iar Ioan era din Edesa. În prigoana pornită atunci împotriva crestinilor, Chir s-a dus spre mare, către asa-zisul sân al Arabiei, si luând cinul călugăresc a locuit acolo.

Iar Ioan venind la Ierusalim si auzind de minunile ce le făcea Chir, că vindecă tot felul de boli si de neputinŢe, s-a dus la Alexandria. Iar de acolo aflând unde se găsea Chir, s-a dus la el si a vieŢuit laolaltă cu el. Si trăind ei acolo, au auzit că a fost prinsă o femeie, anume Atanasia cu trei fiice ale ei: Teodota, Teoctista si Eudoxia, pentru credinŢa în Hristos, si că trebuie să stea în faŢa judecătorului. SfinŢii s-au temut ca nu cumva femeile, de teama chinurilor, să cadă din credinŢă. De aceea au mers la ele si le-au îmbărbătat să rămână tari în chinuri. Din această pricină au fost prinsi si ei, si după multe chinuri li s-au tăiat capetele, împreună cu femeile despre care a fost vorba.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei muceniŢe Atanasia si a celor trei fiice ale ei: Teodota, Teoctista si Eudoxia.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor mucenici Victorian, Victor, Nichifor, Claudie, Diodor, Serapion si Papia, cei din Corint.

Acesti sfinŢi mucenici au fost prinsi, pentru mărturisirea lui Hristos, în vremea împăratului Deciu, în anul 250. Fiind adusi înaintea lui Tertius antipatul, care cârmuia din Corint Ţara Eladei, (căci sfinŢii acestia erau cu toŢii din Corint) după multe chinuri grele de suportat si-au primit sfârsitul vieŢii în felurite chipuri: Victorin, Victor si Nichifor au fost băgaŢi în piuă si zdrobiŢi până si-au dat sufletele; Claudie a răposat după ce i-au tăiat mâinile si picioarele; Diodor a fost ars, iar lui Serapion i s-a tăiat capul; Papia a fost înecat în mare.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei muceniŢe Trifina.

Această sfântă muceniŢă a fost din cetatea Cizicului, care este asezată în Helespont, fiica a unui senator pe nume Anastasie si a Socratiei, care era crestină. Trifina a mărturisit pe Hristos, nu fiind târâtă de alŢii la judecată, ci singură s-a înfăŢisat, ocărând si batjocorind grozăviile cu care nebunilor si nepricepuŢilor li se părea că cinstesc pe idolii lor. Totodată învăŢa pe toŢi să părăsească desertăciunile si se ruga lui Dumnezeu să-i întoarcă de la necredinŢă. De aceea a fost aruncată la chinuri de Chesarie dregătorul. La sfârsit au aruncat-o la fiare care nu s-au atins de ea; dar un taur, venind, a lovit-o cu coarnele si a spintecat-o. Si spune tradiŢia că, acolo unde i sa vărsat sângele, a izvorât o fântână cu apă curată, din care bând si femeile, cărora după nastere le pierea laptele, îndată dobândeau din nou lapte. Si nu numai la femei ci si la dobitoace de parte femeiască, lipsite de lapte, se zice că dacă beau din apa aceea, le venea laptele.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului mucenic Hie Ardunul, care a mărturisit în Calamata din Peloponez la anul 1686, si care s-a săvârsit prin foc.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame