Ianuarie 29


29 Ianuarie


29- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si noua, pomenirea aducerii moastelor sfântului sfinŢitului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul).

Sfântul mucenic Ignatie, urmasul apostolilor, a fost al doilea episcop al Antiohiei; si împreună cu Policarp, episcopul Smirnei, au fost ucenici ai Evanghelistului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu. Sfântul Ignatie a fost adus înaintea împăratului Traian, a răbdat tot felul de chinuri si de încercări si a biruit. Apoi a fost trimis la Roma să lupte cu fiarele, care l-au sfâsiat si l-au mâncat. CâŢiva crestini au adunat cinstitele si sfinŢitele rămăsite căzute din gura leilor si le-au adus de la Roma la Antiohia, dându-le fraŢilor, ca un dar dorit. Acestia au asezat cu toată cinstea aceste sfinte moaste în pământ. Biserica prăznuieste cu bucurie sărbătoarea Aducerii moastelor sfântului Ignatie Teoforul.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor sapte mucenici, care s-au săvârsit în Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob si Parigorie.

Acestor sfinŢi mucenici, fiind ostasi ai lui Hristos si înfruntând rătăcirea idolească, li s-au zdrobit braŢele si coapsele cu toiege groase. După aceea li s-au sfâsiat trupurile si li s-au pus lanŢuri grele de grumaji si au fost băgaŢi în temniŢă. În urmă au fost scosi de acolo si spânzuraŢi, pironindu-li-se capetele cu piroane de fier. În felul acesta si-au dat sufletele lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul si Mochie citeŢul.

Pe vremea împăratului Numerian în anii 284, s-a pornit prigoană asupra crestinilor. Atunci s-a dat de stire dregătorului cetăŢii Emesa, să prindă pe sfântul părintele nostru Silvan, episcopul acestei cetăŢi. Si îndată a fost prins împreună cu Luca diaconul si cu Mochie citeŢul. LegaŢi, au stat înaintea dregătorului, care cercetându-i cu amănuntul si auzind că mărturisesc pe Hristos drept Dumnezeu adevărat, si că dădeau anatemei pe slujitorii idolilor, s-a pornit cu multă urgie si mânie si i-a supus la multe si felurite chinuri, iar la urmă a hotărât să-i dea să se lupte cu fiarele. Deci, scoŢând pe sfinŢi în adunarea poporului si lăsând slobode multe feluri de fiare, sfinŢii s-au rugat lui Dumnezeu să-si sfârsească viaŢa acolo. Dumnezeu îndată a luat sufletele slugilor Sale. Atunci fiarele cele sălbatice, sfiindu-se de moastele sfinŢilor, s-au dat în lături, neatingându-se nicidecum de trupurile lor. După ce s-a înnoptat, trupurile sfinŢilor au fost luate si îngropate cu cinste, aducându-se mulŢumiri lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Sarvil si Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa.

Acesti sfinŢi mucenici au trăit în zilele împăratului Traian. Sfântul Sarvil era slujitor al demonilor celor înselători si jertfitor al necuratelor lor jertfe. Si făcându-se odată un praznic al demonilor, iar Sarvil fiind, după obicei, mai mare fruntas peste necuratele jertfe, a fost înfruntat si dojenit de episcopul Varsemeu, ca unul ce se făcuse pricină a pierzării multora. Atunci Sarvil a fost atins de harul lui Dumnezeu si înduplecându-se la cuvintele episcopului a venit la credinŢa în Hristos, împreună cu sora lui Vevea, si au fost botezaŢi de episcopul Varsemen. Pentru aceasta, Sarvil a fost adus ighemonului Lisias si a fost supus la felurite chinuri. În cele din urmă a primit cununa muceniciei astfel: a fost pus la teasc si strâns cu vârteje, a fost fierăstruit si i s-a tăiat capul. Tot asa a pătimit si sora lui, din porunca ighemonului.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Varsemeu, episcopul Edesei.

Acest sfânt mucenic, asa cum s-a arătat mai sus, făcându-se pricinuitorul mântuirii lui Sarvil, pe care l-a botezat, a fost pârât ighemonului Lisias care l-a bătut rău, pentru că a mărturisit credinŢa în Hristos. Dar venind scrisori împărătesti ca să se înceteze cu prigoana crestinilor a fost scos din închisoare si venind la biserica lui, a mulŢumit lui Dumnezeu, si apoi s-a săvârsit în pace.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Afraat.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Achepsima.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Dimitrie Hiotul, care a pătimit la anul 1802.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame