Ianuarie 16


16 Ianuarie


16- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, ziua a saisprezecea, amintirea cinstitului lanŢ al sfântului apostol Petru.

În această zi ne amintim de cinstitul lanŢ al sfântului apostol Petru, cu care l-a legat Irod Agrippa, către anul 42, precum spune evanghelistul Luca, în faptele Apostolilor (FA 12, 1-11). Îngerul care s-a arătat a dezlegat pe Petru.

Iar lanŢul a fost păstrat de credinciosii din Ierusalim cu grijă, trecând de la unii la alŢii, până când Patriarhul Iuvenalie (2 Iulie) l-a arătat Evdochiei, soŢia împăratului Teodosie cel Tânăr, iar împărăteasa l-a adus de la Ierusalim la Constantinopol în anul 437 sau 439. Apoi Evdochia a trimis lanŢul la Roma, la fiica ei Eudoxia (soŢia lui Valentinian, împăratul Occidentului), care a zidit la Roma o biserică dedicată Sfântului Petru si în care a pus lanŢul.

La Roma mai existau la acea vreme si lanŢurile cu care a fost bătut sfântul Apostol Petru înaintea muceniciei sale, pe vremea împăratului Nero. Si aceste lanŢuri au fost asezate tot în această biserică, si cinstirea lor a început a se face în această zi de 16 Ianuarie.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici si fraŢi buni: Pevsip, Elasip si Mesip si a bunicii lor Neonila.

Acesti sfinŢi mucenici erau toŢi trei din Capadochia, foarte iscusiŢi la îmblânzirea cailor tineri sălbatici si la întrecerile în alergările de cai. Odată, la o serbare, dată în cinstea zeiŢei Nemesis, în patria lor, au chemat la ospăŢ si pe Neonila, bunica lor. Aceasta fiind crestină îsi bătea joc de idoli si le vorbea despre iconomia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Iar ei si-au adus aminte de vedeniile avute în vis, când au fost sfătuiŢi să creadă în Hristos. Deci, crezând, au surpat idolii si au mărturisit pe Hristos în mijlocul adunării de oameni. Pentru aceasta au fost aruncaŢi în foc de elini, stăpânii lor. Si asa au luat cununa muceniciei toŢi trei, împreună cu bătrâna Neonila.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Danact, citeŢul.

Acest sfânt mucenic era din Iliric, din locul numit Avlovna, fiind citeŢ al bisericii de acolo. Năvălind păgânii, el a luat vesmintele bisericii ca să le scape si a fugit cu ele; dar într-un sat a fost prins de păgâni si silit să jertfească idolului Dionis. Si neplecându-se la aceasta, a fost omorât cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului sfinŢit mucenic Damaschin, care a mărturisit în satul Gabrovo, de lângă Târnovo, în anul 1771, si care prin sugrumare s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame