Ianuarie 15


Ianuarie 15


15- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavel Tebeul.

Acest cuvios părinte a trăit pe vremea lui Deciu si a lui Valerian, prigonitorii crestinilor. El era de neam din Egipt, din Teba de jos, si înŢelegând că cumnatul său vrea să-l vândă ca să-i poată opri partea cuvenită din averea părintească, a fugit în munŢi. Aici si-a schimbat teama de prigonitori în dor de călugărie. Si intrând întro pesteră, din adâncul pustiului, si-a petrecut toată viaŢa în pace si în înlăturarea tuturor dorinŢelor, si a trecut către Domnul, la adânci bătrâneŢi. Auzind de viaŢa lui cea îmbunătăŢită, marele Antonie (17 Ianuarie) l-a căutat si găsindu-l s-a minunat si de locul cel anevoios în care trăise si de lungimea vieŢii lui si de depărtarea de orice asezare omenească. Căci Pavel a fost cel dintâi care a cutezat să meargă până în adâncul pustiului, unde si-a îndelungat nevoinŢele până la o sută treisprezece ani, după ce părăsise de tânăr grijile lumesti.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan cel sărac pentru Hristos, care s-a mai numit si Colibasul.

Acesta era de fel din Constantinopol si era fiul lui Eutropie senatorul si al Teodorei. De mic copil a plecat din scoala unde învăŢa carte, fără stirea părinŢilor si a învăŢătorilor, în tovărăsia unui călugăr, si s-a dus în Mănăstirea AchimiŢilor, adică a neadormiŢilor, unde s-a făcut călugăr, petrecând întru multe nevoinŢe. Dar vicleanul diavol l-a îmboldit cu dorul părinŢilor si atunci, cu voia egumenului mănăstirii si a fraŢilor, s-a dus la casa părintească îmbrăcat în rasă. Dar nu s-a făcut cunoscut cine este, ci locuia în rugăciune si în lipsuri, într-o colibă mică lângă poarta casei părintesti, batjocorit de slugi si uitându-se la părinŢii săi, care treceau pe lângă el îmbrăcaŢi în podoabe lumesti, fără să stie că el este fiul lor. Când a fost să moară, a chemat pe maica sa, care l-a cunoscut după Evanghelia ferecată în aur, dată lui de părinŢi pe când era în scoală. Si asa si-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Pansofie.

Acesta era din Alexandria si avea ca tată pe Nil proconsulul, care era un mare dregător. Fiind isteŢ din fire si bogat, si văzând în casa părintească apucături bune, a sporit până la culmea învăŢăturii atât a celei elinesti, cât si a celei crestinesti. Iar după moartea tatălui său, împărŢindu-si bogăŢia la cei săraci, s-a dus în pustiu, căutând pe Domnul. Douăzeci si sapte de ani a locuit în singurătate, înălŢândusi mintea de la cele de jos la cele de sus si vorbind cu Dumnezeu. Pentru că nu se poate ascunde lumina sub obroc, a fost pârât lui Augustalie, ighemonul Alexandriei, căruia i se încredinŢase, de către Deciu, prigoana împotriva crestinilor. Deci, stând înaintea lui, i-a înfruntat înselăciunea credinŢei si i-a rusinat trufia. Pentru aceasta a fost bătut cumplit, si asa a dobândit cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor sase părinŢi din pustiu, care în pace s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.