Ianuarie 3


3 Ianuarie


3- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treia, pomenirea sfântului prooroc Maleahi.

Acest sfânt prooroc s-a născut în satul Sofes, din seminŢia lui Levi, după întoarcerea evreilor din robia babilonică. Încă de tânăr a avut viaŢă curată si sfântă. Numele lui se tâlcuieste ‘înger’, pentru două pricini: una, că era la faŢă frumos si vesel si alta, că toate câte proorocea el erau îndată adeverite, prin mijlocirea îngerului. Cei nevrednici auzeau numai glasul îngerului, iar cei vrednici vedeau si chipul îngerului.

Maleahi este cel din urma prooroc din Legea Veche si a proorocit cu 430 de ani înainte de venirea Mântuitorului, despre înaintemergătorul Domnului (Luca 1, 17), adică despre Sfântul Ioan Botezătorul. Murind, a fost îngropat în satul părinŢilor săi.

După predanie, sfântul prooroc Maleahi era frumos la vedere, cu faŢa rotundă, cu părul creŢ de părea că este tuns, cu capul lunguieŢ iar numele lui se tâlcuieste ‘îngerul Domnului’.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Gordie.

Acest sfânt mucenic Gordie a trăit în Cezareea Capadociei pe vremea împăratului păgân Liciniu (308-324), fiind crescut în credinŢa cea dreaptă crestină. Când s-a mărit a fost luat la oaste si pus peste o sută de oameni, pentru că întrecea pe mulŢi cu tăria trupească si cu bărbăŢia sufletească.

Începând Liciniu prigoana aspră împotriva crestinilor, sutasul Gordie s-a scârbit de slujba lui, a aruncat brâul ostăsesc, a părăsit toate înlesnirile vieŢii din lume si s-a dus în pustiu să locuiască mai bine cu fiarele decât cu închinătorii la idoli. Si întărindu-se cu duhul în pustiu, ca si altădată proorocul Ilie, a luat îndrăzneală să iasă iar în lume, să lupte împotriva rătăcirii. Si asa, când se Ţineau în Cezareea alergări de cai în cinstea lui Marte, Gordie s-a arătat în mijlocul hipodromului, mărturisind pe Hristos, spre bucuria crestinilor si spre turbarea păgânilor. Pe loc a fost adus înaintea eparhului, unde a mărturisit cu tărie credinŢa crestină si linistit si-a întins gâtul să fie tăiat de sabie. Pe acest sfânt mucenic Gordie l-a cinstit cu frumos cuvânt de laudă sfântul Vasile cel Mare.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru Stegarul, ale cărui moaste au fost asezate în biserica sfântului Zaharia din Atroa.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici: o maică împreună cu cei doi fii ai ei, care în foc s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri