Despre Rugaciunea lui Iisus – vol.I – Din cele ale Sfântului Pavel, cel din Latras


Despre Rugaciunea lui Iisus – vol.I
Din cele ale Sfântului Pavel, cel din Latras

Asa era dumnezeiescul Pavel: locuind în munti si în laturi pustii, folosindu-se de fiarele salbatice ca de vecini si de tovarasi.
Dar s-a întâmplat odata, coborând din Lavra, de s-a învoit sa primeasca a fi îndrumatorul fratilor. Si sfatuia el si îi învata sa-si alunge teama, ca nu cumva din putinatatea sufletului fratii sa se înstraineze de lucrarea virtutilor grele, fiindca el nu dorea sa lase mai prejos vreuna din ele. Asa, în toate, cu grija si masura, înrâurea în chip staruitor si avea dorirea sa vietuiasca dupa întelegerea evangheliceasca, cu însufletire cârtind împotriva duhului stricaciunii.
O! Cum învata acest dumnezeiesc parinte pe ucenicii sai sa cunoasca metoda! Sa poata îndeparta prin aceasta toate razboirile patimilor.
Fiindca întru aceasta sta izbânda metodei si întru nimic altceva.