Metoda folosita


3. Metoda folosita

Metoda pe care o vom folosi la redactarea acestei parti din cursul nostru va fi o imbinare a metodei descriptive cu cea istorica si exegetica potrivit celor trei aspecte sau puncte de vedere din care vom preyenta materia tratata. Fara indoiala, in expunerea tipiconala a serviciilor divine va predomina metoda descriptiva (expozitiva); in expunerea privitoare la istoria sfintelor slujbe vom face uz de metoda interpretarii istorice, iar cand va fi vorba de talcuirea sau explicarea lor, vom folosi metoda exegetica.

In general, cele trei aspecte sub care vom trata serviciile divine (tipiconal, istoric si exegetic), vor fi expuse separat, pe rand. Spre deosebire de alti liturghisti ( ca de ex. V. Mitrofanovici si colaboratorii), care prezinta concomitent, in una si in aceeasi lectie, atat randuiala, cat si istoria si explicarea fiecarui serviciu divin in parte, noi preferam sa desciem mai intai randuiala actuala a fiecarui servicui divin (indeobste cunoscuta), pentru ca dupa aceea sa revenim, in capitole separate, cu informatiile de ordin istoric si exegetic care sunt necesare pentru intelegerea justa si deplina a ritualului actual al Bisericii Ortodoxe. Vor fi mai rare cazurile cand informatiile de aceasta natura se vor da concomitent cu descrierea tipiconala, intr-unul si acelasi capitol, fie in text, la locurile respective, fie in note subsidiare; asa vom proceda, de exemplu, la unele slujbe, mai putin importante, din capitolul ultim al cursului (taine si ierurgii).

Cu toate ca ne vom stradui sa dam expunerii noastre un character cat mai stiintific – orice afiratie fiind intemeiata pe consultarea si folosirea, cinstita si obiectiva, a izvoarelor celor mai demne de incredere – totusi, ne vom feri de excesul de eruditie care ingreuiaza de obicei lectura si utilizarea de catre nespecialisti a unor astfel de tratate unversitare; de aceea vom reduce la minimum posibil aparatul critic si trimiterile bibliografice, care vor fi date in cursul expunerii numai in masira in care vor fi absolut necesare pentru indicarea surselor de informative si pentru sprijinirea ori verificarea unor afirmatii, pareri sau atitudini discutate sau controversabile. In schimb, la sfarsitul capitolelor principale vom indica bibliografia principal a chestiunii respective, mentionand indeosebi lucrarile mai noi si mai importante.