Cand pe norul luminos


Când pe norul luminos

Când pe norul luminos
Va veni Domnul Hristos
N-o fi luna, stele, soare } Bis
Ci numai o jale mare

Soarele s-ontuneca
Luna, stele vor cădea
Toţi din lume se vor strânge  } Bis
Şi de jale toţi vor plâmge

Întâi focul va veni,
Pe cei răi va nimici
Dup-aceia vor suna  }  Bis
Îngerii cu trâmbiţa

Cei vii multe vor răbda
până ce se vor scăpa
De-a trupului greutate  }  Bis
Încărcaţi cu grele fapte

De faţă vor sta preoţii
Cu-ai lor credincioşi cu toţii
Toţi domni mari şi muncitorii  }  Bis
Stăpânii şi servitorii.

Şi părinţii vin la rând
Cu copiii lor plângând
Părinţii nu i-au învăţat  }  Bis
Copiii n-au ascultat.

Şi judecătorii, iată
Ce-au judecat pentru plată
Stăpânii ce-au înşelat  }  Bis
Pe-aceia ce le-au lucrat.

În valea lui Iosafat (Ierusalim)
Totul va fi judecat
Fiecare după faptă,  }  Bis
Judecata grea şi dreaptă.