Imn euharistic


Imn euharistic

 

Fraţi creştini din lumea-ntreagă
Tresăriţi în cânt voios
Intonaţi un imn de slavă
Toţi cari credeţi în Hristos.
Înfrăţiţi-vă popoare
De la Răsărit ţi-Apus
Şi plecându-vă genunchii
Cântaţi Domnului Iisus

Refren:
O, Hristoase
n Sfânta Taină
Ce doreşti să ne iubim,
Dă-ne nouă a Ta pace
Dorul Tău să-l împlinim

Pentru noi, venind pe lume
S-a făcut copil plăpând
Pentru noi murind pe cruce,
S-a jertfit ca Mielul blând;
Iar acum sub chipul Pâinii
Din nou vine pe Altar,
Şi se dă cu totul nouă
S-avem viaţă s-avem har – R.

Zbuciumat de ură mare,
Nemaul nostru omenesc,
N-are linişte, iar fraţii
Între ei se duşmănesc.
Potoleşte Tu furtuna
Stinge focul dintre fraţi
Şi fă să-ţi sorbim iubirea
La a Ta Masă adunaţi – R.

Te rugăm Hristoase Doamne
Să ne ierţi că am greşit
Pentru că străini de Tine
Pân-acum nu Te-am iubit.
Mişc inimile noastre
Ca plângându-şi vina lor
Strânse-n juruţi să rămână
În toţi vecii vecilor – R.

Doamne Tu ne-ai dat poruncă,
De ce mari să ascultăm,
Să-i iubim să le dăm cinstea
Pentru ei să ne rugăm.
De aceea eu acuma
Vin smerit în faţa Ta,
Să primeşti cu bunătate
Pentru ei azi ruga mea. – R.

Tu pe Patriarhul nostru
Să-l ajuţi să-l întâlneşti
Pe Episcopi şi pe preoţi
Neâncetat să-i ocroteşti.
Tu pe-al nost cârmuitor
Milostiv să-l luminezi
Şi pe toţi ce stau la cârmă
Tu să-i binecuvintezi – R.