Rugaciune la necontenirea ploilor


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea rugăciune şi nu pierde întru mânia Ta cu vărsarea ploilor necontenite.
Ci porunceşte norilor să se împraştie şi razelor soarelui să strălucească pe pământ, spre înmulţirea roadelor pământului şi adunarea lor; ca toată îndestularea având, să preaslăvim numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.